Святослав Вишинський

Святослав Вишинський

Бакалавр філології, бакалавр філософії (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2008). Магістр філології, магістр філософії (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2009). Кандидат філософських наук (Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України, 2013). Старший лаборант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (2009). Молодший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України (Київ, з 2012).

Координатор Групи політичних досліджень «Політономія» (Київ, 2009—2018). Координатор Міждисциплінарного проекту «Politosophia» (Київ, з 2010). Координатор Арт-проекту «Беs Публики» (Чернівці, з 2012). Координатор Кіноклубу «Politosophia» (Чернівці, 2012—2014). Координатор Політклубу «Politosophia» (Чернівці, 2013). Координатор Віртуального університету (Чернівці, 2013). Редактор Щомісячного журналу «Суспільство» (Київ, 2014—2017). Лектор Літературного клубу «Пломінь» (Київ, 2016—2018).

Координатор Чернівецького прес-клубу (2010). Голова Громадської організації «Буковинський центр» (Чернівці, з 2013). Голова Вченої ради Громадської організації «Інститут західно-українських студій» (Чернівці, 2014—2015). Член комісії Чернівецької міської ради з присудження муніципальної відзнаки ім. А. Кохановського (Чернівці, 2019—2020). Учасник Національного круглого столу Міністерства культури та інформаційної політики України (Чернівці, 2020—2021).

Монографії:

2013

1. Вишинський С. Технологія долі. Консервативно-революційна критика науки / Святослав Вишинський // Наука і цінності людського буття. Колективна монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — С. 47—63. [Львівський національний університет ім. І. Франка] *

2015

2. Вишинський С. Проект Модерну та його значущість для сучасного філософсько-антропологічного знання / Святослав Вишинський // Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання. — Київ: Стилос, 2015. — С. 315—335. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2017

3. Osatschuk S., Vyschynsky S. Das zwischenrevolutionäre Jahrzehnt 2004—2014: zweideutige Erwartungen und verlorene Möglichkeiten. Die Besonderheiten der nationalen Dialektik / Sergij Osatschuk, Svyatoslav Vyschynsky // Gordischer Knoten Ukraine. Eine gesamtstrategische Betrachtung. — Wien: Landesverteidigungsakademie, 2017. — Bd. 1. — S. 171—188. [Die Landesverteidigungsakademie]

2021

4. Вишинський С. Нещастя як доля. Щастя як мета / Святослав Вишинський // Культура діалогу. Національний круглий стіл. В єдності сила. — Харків: Фоліо, 2021. — С. 176—184. [Центр досліджень політичних цінностей]

Дисертації:

1. Вишинський С. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Спеціальність 09.00.01 — онтологія, гносеологія, феноменологія. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Святослав Вишинський. — Київ: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, 2013. — 211 с. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

Автореферати:

1. Вишинський С. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Спеціальність 09.00.01 — онтологія, гносеологія, феноменологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Святослав Вишинський. — Київ: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, 2013. — 20 с. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

Посібники:

1. Вишинський С. Блогерство у громадській журналістиці / Святослав Вишинський // Посібник з громадської журналістики. — Чернівці, 2013. — С. 23—39. [Товариство «Український народний дім в Чернівцях»]

Роботи:

2014

1. Вишинський С. Парламент Західної України: фантазії, обриси, перспективи (за результатами голосування на парламентських виборах 26.10.2014 в областях Західного регіону України) / Святослав Вишинський. — Чернівці: Інститут Західно-Українських студій, 2014. — 16 с. [Громадська організація «Інститут західно-українських студій»]

2. Вишинський С. Образ міста. Ідеї для громадського кандидата.

2015

3. Вишинський С. Політичні та бізнес-еліти Буковини: інтереси, союзи, конфлікти.

Статті:

2009

1. Вишинський С. Постмодерновий виклик деструкціонізму в романі Чака Поланіка «Бійцівський клуб» / Святослав Вишинський // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. — 2009. — № 3—4. — С. 179—182. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2010

2. Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі інтегрально-традиціоналістської філософії Юліуса Еволи / Святослав Вишинський // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. — 2010. — Вип. 5. — С. 253—261. [Львівський національний університет ім. І. Франка]

3. Вишинський С. Проблеми філософської ідентифікації школи інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 504—505. — С. 48—53. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

4. Вишинський С. Темпоральні виміри інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2010. — Вип. 7. — С. 116—123. [Національний університет «Острозька академія»]

5. Вишинський С. Традиція і Сучасність у понятійному дискурсі інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Українська наукова термінологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки». — Київ: Наукова думка, 2010. — № 3. — С. 174—182. [Національна академія наук України]

6. Вишинський С. Традиція і Сучасність у поняттєвому дискурсі інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 534—535. — С. 53—57. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

7. Вышинский С. Рецепция психологических теорий в дискурсе интегрального традиционализма / Святослав Вышинский // Л.С. Выготский и современная культурно-историческая психология: проблемы развития личности в изменчивом мире. Материалы IV Международной научной конференции. Гомель, 28—29 октября 2010 г. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. — Ч. 1. — С. 12—17. [Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины]

2011

8. Вишинський С. Доля буття у дзеркалі фундаментальної онтології та інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2011. — Вип. 9 (107). — С. 188—200. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

9. Вишинський С. Егалітаризм як знак постмодерну у філософії інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2011. — Вип. 9. — С. 252—260. [Національний університет «Острозька академія»]

10. Вишинський С. Критика наукової раціональності в дискурсі інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2011. — Вип. 6 (104). — С. 144—154. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

11. Вишинський С. Критична рецепція філософії модерну в дискурсі інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2011. — Спецвип. до Дня знань. — С. 115—126. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

12. Вишинський С. Парадигма археомодерну в перспективі інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2011. — Вип. 8. — С. 405—412. [Національний університет «Острозька академія»]

13. Вышинский С. Судьба Бытия. Между традиционализмом и фундаментальной онтологией / Святослав Вышинский // Intertraditionale. Международный альманах Традиции и Революции. — 2011. — № 2. — С. 60—70. [Международное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale»]

2012

14. Вишинський С. Візії постсучасності: постмодернізм та інтегральний традиціоналізм / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2012. — Вип. 11. — С. 253—262. [Національний університет «Острозька академія»]

15. Вишинський С. До проблеми співвідношення онтологічних дискурсів «philosophia perennis» / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2012. — Вип. 10. — С. 214—224. [Національний університет «Острозька академія»]

16. Вишинський С. Онтологічна модель переніалізму як неокласична альтернатива модернізму і постмодернізму / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2012. — Вип. 4 (112). — С. 76—88. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

17. Вишинський С. Парадигмальна критика Заходу у філософії інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2012. — Вип. 9 (117). — С. 148—163. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

18. Вишинський С. Підстави антропологічного повороту в інтегральному традиціоналізмі Юліуса Еволи / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2012. — Спецвип. — С. 122—132. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

19. Вишинський С. Рецепція інтегрального традиціоналізму в західній академічній філософії / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2012. — Вип. 3 (111). — С. 55—64. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

20. Вишинський С. Традиціоналізм як інверсія гегелівської феноменології: вступ до проблеми / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2012. — Вип. 5 (113). — С. 103—112. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

21. Вышинский С. Трансгрессивный традиционализм. Генезис радикальной субъектности / Святослав Вышинский // Традиция. Материалы Международной конференции по традиционализму «Against Post-Modern World». — 2012. — Вып. 4. — С. 80—98. [Московский государственный университет им. М. Ломоносова]

22. Вышинский С. Универсальное в культуре и методологии традиционализма / Святослав Вышинский // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: Зборнік навуковых артыкулаў. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. — С. 220—225. [Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Ф. Скарыны]

2013

23. Вишинський С. Доля техніки: консервативно-революційний сценарій / Святослав Вишинський // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 646—647. — С. 90—95. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

24. Вишинський С. Европейський проект: між традицією та (після)модерном / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12—13 квітня 2013 року, м. Острог). — 2013. — Вип. 11. — Ч. 1. — С. 52—61. [Національний університет «Острозька академія»]

25. Вишинський С. Критика субраціональності і психологічних теорій у філософії традиціоналізму / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2013. — Вип. 12. — С. 120—128. [Національний університет «Острозька академія»]

26. Вишинський С. Мірча Еліаде як реформатор традиціоналістського дискурсу / Святослав Вишинський // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2013. — Вип. 3 (121). — С. 109—119. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

27. Вишинський С. Мірча Еліаде як реформатор традиціоналістського дискурсу / Святослав Вишинський // Традиция и традиционализм. Альманах 2012—2013. — Донецк: Донбасс, 2013. — С. 12—23. [Центр гуманитарного образования Национальной академии наук Украины]

28. Вишинський С. Обрії Нової Метафізики у філософії посттрадиціоналізму / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2013. — Вип. 14. — С. 50—54. [Національний університет «Острозька академія»]

29. Вишинський С. Царство кількості. Традиціоналістська критика науки / Святослав Вишинський // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2013. — Вип. 13. — С. 14—17. [Національний університет «Острозька академія»]

30. Вишинський С. Юліус Евола як критик традиціоналізму / Святослав Вишинський // Традиция и традиционализм. Альманах 2012—2013. — Донецк: Донбасс, 2013. — С. 188—198. [Центр гуманитарного образования Национальной академии наук Украины]

2014

31. Вишинський С. Автономія простору. Українська революція / Святослав Вишинський // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. — 2014. — № 4 (94). — С. 75—83. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

32. Вишинський С. Дифузія простору. Комунікативний дисонанс / Святослав Вишинський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — 2014. — Вип. 16. — С. 3—6. [Національний університет «Острозька академія»]

33. Вишинський С. Европейський проект: між традицією та (після)модерном / Святослав Вишинський // Quasi! Буковинський соціокультурний часопис. — 2014. — № 1. — С. 4—15. *

34. Вишинський С. За вуаллю реальності. Гностичні аспекти постмодерну / Святослав Вишинський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття. Матеріали міжнародної наукової конференції (Острог, 4—5 квітня 2014 року). — 2014. — Вип. 15. — Ч. 2. — С. 16—27. [Національний університет «Острозька академія»]

35. Вишинський С. За вуаллю реальності. Гностичні аспекти постмодерну / Святослав Вишинський // Quasi! Буковинський соціокультурний часопис. — 2014. — № 0. — С. 8—13. *

36. Вышинский С. Европейский проект: между традицией и (после)модерном / Святослав Вышинский // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2014. — Вип. 706—707. — С. 134—138. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

37. Вышинский С. За вуалью реальности. Гностические аспекты постмодерна / Святослав Вышинский // Практична філософія. Науковий журнал. — 2014. — № 2 (52). — С. 127—133. [Центр практичної філософії]

38. Вышинский С. Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная Революция / Святослав Вышинский // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2014. — Вип. 726—727. — С. 200—206. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича].

39. Вышинский С. Эрнст Юнгер «в стальных грозах» Мировой войны / Святослав Вышинский // Гром побед и горечь поражений. К 100-летию Первой мировой войны: Материалы международной заочной научной конференции (Россия, Воронеж, 29 июля 2014 г.). — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, 2014. — С. 193—200. [Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I]

2015

40. Вишинський С. Кінець смислу як кінець історії. Онтологічний аспект свободи / Святослав Вишинський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». — 2015. — Вип. 17. — С. 3—7. [Національний університет «Острозька академія»]

41. Вышинский С. Автономия пространства. Украинская революция / Святослав Вышинский // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал. — 2015. — № 2 (6). — С. 30—35. [Буковинський державний медичний університет]

42. Вышинский С. Тайная аристократия и революция шудр. Миссия единобожия в философии Гейдара Джемаля / Святослав Вышинский // Традиція і традиціоналізм. Альманах 2014—2015. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. — С. 83—94. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2017

43. Вышинский С. Онтологические дискурсы philosophia perennis. К проблеме соотношения / Святослав Вышинский // Традиція і традиціоналізм. Альманах 2016—2017. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. — С. 5—18. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2022

44. Вишинський С. Універсальні поняття в культурі і методології традиціоналізму / Святослав Вишинський // Питання літературознавства. Науковий журнал. — 2022. — Вип. 105. — С. 137—146. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

Статті (електронні):

2014

45. Вышинский С. Сетевая империя Новая Русь.

2015

46. Вишинський С. Українська (Кон)федерація. Інтегральний сепаратизм.

47. Вышинский С. Украинская (Кон)федерация. Интегральный сепаратизм.

2016

48. Вишинський С. Між двох імітацій. Проект «Україна».

Тези:

2005

1. Вишинський С. Від політичної ідеології до релігійного світогляду / Святослав Вишинський // Сучасна людина в царині релігійних і безрелігійних цінностей. Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Світоглядно-ціннісне самовизначення сучасної особи: альтернативи релігійної і безрелігійної духовності». — Чернівці: Рута, 2005. — С. 213—215. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2006

2. Вишинський С. Концепція часу у філософії традиціоналізму / Святослав Вишинський // Шевченківська весна — 2006. Матеріали конференції (тези доповідей) секції «Філософія». — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. — С. 10—11. [Київський національний університет ім. Т. Шевченка]

3. Вишинський С. Між демократією і масовим декадансом: симптоми і тенденції / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 11—12 травня 2006 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 15—16. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

4. Вишинський С. Соціально-політичні погляди Кнута Гамсуна в романі «Остання відрада» / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 11—12 травня 2006 року. Філологічні науки. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 33—34. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

5. Вишинський С. Теократичний націоналізм Корнеліу Кодряну / Святослав Вишинський // Релігія і суспільство: нові преференції. Матеріали міжнародної наукової конференції 27—28 квітня 2006 року. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 135—137. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

6. Вишинський С. Філософія пограниччя: український вимір / Святослав Вишинський // Всеукраїнська студентсько-аспірантська філософсько-релігієзнавча конференція «Філософія: нове покоління». 22—24 лютого 2006 року. Тези доповідей. — Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2006. — С. 9—11. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2007

7. Вишинський С. Діалектика інтерпретації символу золота в алхімічній традиції / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 10—11 травня 2007 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2007. — С. 9—10. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

8. Вишинський С. Езра Паунд як новатор англійського перекладу / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 10—11 травня 2007 року. Філологічні науки. — Чернівці: Рута, 2007. — С. 261—262. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

9. Вишинський С. Перспектива Серединної Европи / Святослав Вишинський. — Чернівці: Патріот України, 2007. — 6 с. [Чернівецька обласна громадська організація «Патріот України»]

10. Вишинський С. Перспектива Серединної Європи / Святослав Вишинський // Вартовий держави. Інформаційний бюлетень. — 2007, жовтень. — С. 10—11. [Харківська обласна громадська організація «Патріот України»]

11. Вишинський С. Перспектива Серединної Європи / Святослав Вишинський // Український соціальний націоналізм (тільки для українців). Збірка ідеологічних робіт та програмових документів. — Харків: Патріот України, 2007. — С. 6—9. [Харківська обласна громадська організація «Патріот України»]

12. Вишинський С. Філософія деструктивізму в романі Ч. Поланіка «Бійцівський клуб» / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 10—11 травня 2007 року. Філологічні науки. — Чернівці: Рута, 2007. — С. 45—46. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2008

13. Вишинський С. Десакралізована свідомість як фактор цивілізаційної експансії. Парадигмальний аналіз / Святослав Вишинський // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 20—21 листопада 2008 року, м. Чернівці. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 13—16. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

14. Вишинський С. Етика терору в повісті Бориса Савінкова «Кінь Блідий» / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці. 13—14 травня 2008 року. Філологічні науки. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 31—32. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

15. Вишинський С. Консервативна Революція як акт реставрації традиційного світу / Святослав Вишинський // Всеукраїнська студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція «Філософія: нове покоління». 28—29 лютого 2008 року. Тези доповідей. — Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 63—65. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

16. Вишинський С. Семантика сакрального часу у філософії традиціоналізму / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці. 13—14 травня 2008 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 19—20. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2009

17. Вишинський С. Абсурд і архаїка постімперської свідомості: парадигма археомодерну / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 13—14 травня 2009 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: ЧНУ, 2009. — С. 15—16. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

18. Вишинський С. Негативний полюс буття у творчості Юкіо Місіми / Святослав Вишинський // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 13—14 травня 2009 року. Філологічні науки. — Чернівці: ЧНУ, 2009. — С. 41—42. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

19. Вишинський С. Проблеми філософської ідентифікації школи перенніалізму / Святослав Вишинський // Філософія гуманітарного знання після Вільгельма Дільтея. Матеріали міжнародної наукової конференції 16—17 жовтня 2009 р., м. Чернівці. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. — С. 163—164. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

20. Вишинський С. Філософська інтерпретація ідеї людини в роботах Аврелія Августина «Сповідь» (398) і Томаса Аквіната «Сума теології» (1274) / Святослав Вишинський // Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології. Міжнародна наукова конференція (22—23 жовтня 2009 року). Програма та анотації доповідей. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. — С. 17. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2010

21. Вишинський С. Абсурд і архаїка квазітрадиційної свідомості: парадигма археомодерну / Святослав Вишинський // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентичність у добу глобалізації». — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — С. 320—322. [Львівський національний університет ім. І. Франка]

22. Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі політичної філософії традиціоналізму / Святослав Вишинський // Тези Міжнародної наукової конференції «Духовність. Культура. Людина». Львів, 15—16 квітня, 2010 р. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — С. 35—36. [Львівський національний університет ім. І. Франка]

23. Вишинський С. Парадигмальна критика модерну в роботі Рене Генона «Криза сучасного світу» / Святослав Вишинський // Філософія. Нове покоління. Критика як філософська настанова. Матеріали конференції. — Київ: НаУКМА, 2010. — С. 15—16. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

24. Вишинський С. Парадигмальна критика модерну в роботі Рене Генона «Криза сучасного світу» / Святослав Вишинський // V. Критика як філософська настанова. Тези П’ятої Міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Філософія. Нове покоління». — Київ: НаУКМА, 2010. — С. 31—32. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

25. Вишинський С. Поняття «містичного» у гносеології інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Поетика містичного. Міжнародна наукова конференція (7—8 жовтня 2010 року). Програма та анотації доповідей. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. — С. 29—30. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

26. Вишинський С. Рецепція традиціоналізму в монографії Вільяма Квіна «Єдина Традиція» / Святослав Вишинський // 2ий Міжнародний молодіжний фестиваль науки. Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених HSS—2010. 25—27 листопада, 2010, Україна, Львів. — Львів: Львівська політехніка, 2010. — С. 298—299. [Національний університет «Львівська політехніка»]

27. Вишинський С. Термінологічна деконструкція як метод пізнання інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти. Матеріали III Міжнародної конференції молодих науковців. 28—29 жовтня 2010 року. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — С. 21—24. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2011

28. Вишинський С. Ієрархічне співвідношення знання і дії в інтегральному традиціоналізмі / Святослав Вишинський // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. Тези III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності». 15—16 квітня 2011 року. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. — С. 37—39. [Національний університет «Львівська політехніка»]

29. Вишинський С. Інтегральний традиціоналізм і проблема самокритики модерну / Святослав Вишинський // Традиция и традиционализм: Материалы Круглого стола. Донецк, 11 ноября 2011 года. Посвящается 125-летию со дня рождения Рене Генона. — Донецк: Наука і освіта, 2011. — С. 6—7. [Донецкий национальный технический университет]

30. Вишинський С. Критика наукової раціональності у філософії інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Філософія. Нове покоління. Шоста всеукраїнська студентсько-аспірантська філософська конференція «Філософія. Нове покоління. Філософії та науки». 10—11 березня 2011 року, Київ, НаУКМА. — Київ: Національний університет Києво-Могилянська академія, 2011. — С. 9—10. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

31. Вишинський С. Критика наукової раціональності у філософії інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // VI. Філософії та науки. Тези шостої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції «Філософія. Нове покоління». — Київ: НаУКМА, 2011. — С. 13—15. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

32. Вишинський С. Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона / Святослав Вишинський // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали міжнародної наукової конференції 7—8 жовтня 2011 р., м. Чернівці. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. — С. 256—258. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

33. Вишинський С. Філософія як творення буття в інтелектуальному дискурсі традиціоналізму / Святослав Вишинський // 3ій Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et artibus». Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених HSS—2011. 24—26 листопада, 2011, Україна, Львів. — Львів: Львівська політехніка, 2011. — С. 352—353. [Національний університет «Львівська політехніка»]

2012

34. Вишинський С. Людський мікрокосм у філософії пост-традиціоналізму / Святослав Вишинський // «Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів» (Тези Міжнародної наукової конференції «XXIV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 10—11 лютого 2012 року). — Львів: Ліга-Прес, 2012. — С. 135—137. [Національний університет «Львівська політехніка»]

35. Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона / Святослав Вишинський // Філософія. Нове покоління. VII Міжнародна студентсько-аспірантська конференція. Філософія та освіта. 22—23 березня 2012 р. Київ. — Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2012. — С. 24—25. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

36. Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона / Святослав Вишинський // VII. Філософія та освіта. Тези сьомої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції «Філософія. Нове покоління». Київ, НаУКМА. 22—23 березня 2012. — Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2012. — С. 37—38. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2014

37. Вишинський С. Інформаційне суспільство та лабіринти репрезентації / Святослав Вишинський // Інформація. Комунікація. Суспільство: Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ІКС—2014. Інформація, комунікація, суспільство 2014. 21—24 травня, 2014. Україна, Львів-Славське. — Львів: Львівська політехніка, 2014. — С. 232—233. [Національний університет «Львівська політехніка»]

38. Вишинський С. Перспективи ліберального універсалізму у пост-модернову добу / Святослав Вишинський // Суспільство. Щомісячний журнал. Ворог свободи. Критика лібералізму. — 2014. — № 5. — С. 37—38. [Група політичних досліджень «Політономія»]

39. Вишинський С. Пост-Сучасність у призмі філософського аналізу / Святослав Вишинський // Суспільство. Щомісячний журнал. Основні риси Сучасності. — 2014. — № 1. — С. 10. [Група політичних досліджень «Політономія»]

40. Вишинський С., Ноєвий Ю. Основні риси Сучасності / Святослав Вишинський, Юрій Ноєвий // Суспільство. Щомісячний журнал. Основні риси Сучасності. — 2014. — № 1. — С. 8—9. [Група політичних досліджень «Політономія»]

2015

41. Вишинський С. Втома від історії і кінець гуманізму / Святослав Вишинський // Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали міжнародної наукової конференції 9—10 жовтня 2015 р., м. Чернівці. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. — С. 81—83. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

Тези (електронні):

2009

42. Вышинский С. Этика «святого террора» в повести Бориса Савинкова «Конь бледный».

2010

43. Вишинський С. Інтегральний традиціоналізм та його вплив на консервативний дискурс на пострадянському просторі.

2011

44. Вишинський С. Основні риси Сучасності.

45. Вышинский С. Основные черты Современности.

2012

46. Вишинський С. Власне національного буття.

47. Вишинський С. ВО «Свобода» в перспективі реформи публічного дискурсу.

48. Вишинський С. Зліва направо: діалог (не)можливий.

49. Вишинський С. Інформаційна дискредитація правих сил на прикладі акції ВО «Свобода».

50. Вышинский С. Метафизика поэзии Раймонда Крумгольда.

51. Vyshynsky S. European project: between tradition and (after)modernity.

2013

52. Вишинський С. Туга за корінням. Кафка—Шульц—Целан.

53. Vyshynsky S. Longing for the roots. Kafka—Schulz—Celan.

Лекції:

2012

1. Вишинський С. Археофутуризм. Традиціоналізм. Консервативна Революція. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2. Вишинський С. Геноцид. Міграція. Постлюдина. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

3. Вишинський С. Метафізика статі: міфологія сексуальності. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

4. Вишинський С. Перспективи нового націоналізму. [Київ, Київська міська організація Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса]

5. Вишинський С. Суперечності свободи. [Донецьк, Готель «Central»]

6. Вишинський С. Техніка як доля. Консервативно-революційна критика науки. [Львів, Львівський національний університет ім. І. Франка]

7. Вишинський С. Філософії окультних наук. [Чернівці, «Вуличний Університет»]

2013

8. Вишинський С. Буття і смерть. Філософія екзистенціалізму. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

9. Вишинський С. Імперія зла. Кінець історії. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

10. Вишинський С. Сатана: Образ і подоба. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

11. Вишинський С. Що таке метафізика? [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

12. Вишинський С. The Matriархат. Деконструкція реальності. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

13. Vyshynsky S. Longing for the roots. Kafka—Schulz—Celan. [Lviv, Center for Urban History of East Central Europe]

2016

14. Вишинський С. Sol Invictus, мітраїзм і релігія війни. [Київ, Дискусійний клуб Цивільного корпусу «Азов»]

Есе:

2014

1. Вишинський С. Ворог свободи / Святослав Вишинський // Суспільство. Щомісячний журнал. Ворог свободи. Критика лібералізму. — 2014. — № 5. — С. 11—12. [Група політичних досліджень «Політономія»] *

2. Вишинський С. Інтеграція та революція / Святослав Вишинський // Суспільство. Щомісячний журнал. Війна і Революція. — 2014. — № 2. — С. 12—14. [Група політичних досліджень «Політономія»] *

Есе (електронні):

2008

3. Вишинський С. Прагматика справа: Критика українського праворадикального руху.

2009

4. Вишинський С. Тези проти европоцентризму. Арабський аргумент.

2010

5. Вишинський С. Осмислена евокація міфів.

2011

6. Вишинський С. Інтелектуальні електронні одиниці.

2012

7. Вишинський С. За правду стріляти.

8. Вишинський С. На правах расизму.

9. Вишинський С. Толерантність до абсурду.

2014

10. Вышинский С. Европейскому недругу.

2022

11. Вышинский С. Философский пароход «Украина».

12. Вышинский С. Звездное человечество. Космические горизонты.

Бесіди:

2010

1. Іллєнко А., Вишинський С. Про філософські аспекти нації і націоналізму.

2011

2. Вишинський С., Семеняка О. Про «Тіло й Закон у ап. Павла».

Переклади:

2006

1. Тулєнков Д. Традиція і соціалізм. [Переклад з рос.]

2010

2. Ильенко А., Вышинский С. О философских аспектах нации и национализма. [Перевод с укр.]

Аудіо:

2011

1. Вишинський С. Критика наукової раціональності у філософії інтегрального традиціоналізму. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2. Вишинський С. Пост-Сучасність у призмі філософського аналізу. [Київ, Ідеологічний клуб Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода»]

3. Вишинський С. Що таке еліта? Що вона повинна робити? [Чернівці]

4. Вишинський С. Neoконсервативний postмодерн. [Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

5. Вышинский С. Трансгрессивный традиционализм. Генезис радикальной субъектности. [Москва, Московский государственный университет им. М. Ломоносова]

2012

6. Вишинський С. Археофутуризм. Традиціоналізм. Консервативна Революція. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

7. Вишинський С. Метафізика статі: міфологія сексуальності. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

8. Вишинський С. Мірча Еліаде як реформатор традиціоналістського дискурсу. [Донецьк, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. Крупської]

9. Вишинський С. Перспективи нового націоналізму. [Київ, Київська міська організація Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса]

10. Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

11. Вишинський С. Філософії окультних наук. [Чернівці, «Вуличний Університет»]

12. Вишинський С. Taiwaskivi. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

13. Вышинский С. Побежденное Солнце. [Черновцы, Культурно-художественный центр «Украинская книга»]

14. Вышинский С. Begotten. [Черновцы, Культурно-художественный центр «Украинская книга»]

2013

15. Вишинський С. Відшукування причетного. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

16. Вишинський С. Окцидентальний шлях західної метафізики. [Київ, Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2014

17. Вишинський С. Інформаційне суспільство та лабіринти репрезентації. [Львів, Національний університет «Львівська політехніка»]

2015

18. Вышинский С. Сумрак Бытия. Практика осознанной смерти. [Ярмоличи, Кемпинг «Рыбчино»]

Відео:

2007

1. Вишинський С. Ідеологія, структура, історія «Патріота України». [Івано-Франківськ]

2008

2. Вишинський С. Праворадикальні субкультури: Футбольні хулігани. [Чернівці, Школа Nаціократії Чернівецької обласної громадської організації «Патріот України»]

2010

3. Вишинський С. Езотеризм у контексті сучасної культури. [Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2012

4. Вишинський С. Геноцид. Міграція. Постлюдина. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

5. Вишинський С. Суперечності свободи. [Донецьк, Готель «Central»]

6. Вишинський С. The Mark Of Cain. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

2013

7. Вишинський С. Буття і смерть. Філософія екзистенціалізму. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

8. Вишинський С. Що таке метафізика? [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

9. Вишинський С. I Політклуб «Politosophia». [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

10. Вишинський С. The Matriархат. Деконструкція реальності. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]

2015

11. Вышинский С. Новая правая. Новая метафизика. [Киев, Национальный университет «Киево-Могилянская академия»]

12. Вышинский С. Сетевое государство: Новая Русь. [Минск, Консервативный центр «Nomos»]