Поняття «містичного» у гносеології інтегрального традиціоналізму

Святослав Вишинський
Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України

У доповіді розглянуто проблему визначення та інтерпретації «містичного» знання у контексті філософії інтегрального традиціоналізму. На основі роботи Рене Генона «Замітки про ініціацію» (1946) проводиться розмежування між ініціатичною, містичною, раціональною та емпіричною формами пізнання, окреслюється суть та місце власне містицизму в комплексі «традиційних наук». Рене Генон та його наступники строго розділяють автентичну ініціацію як феномен архаїчного світу та міфологічної свідомості від містицизму в його різних проявах як феномену квазітрадиційного. Містичне знання таким чином постає як результат розпаду і деградації традиційних наук та їхньої афектації логікою парадигми модерну, що дозволяє авторам-традиціоналістам відносити його до нижнього порядку гносеологічної ієрархії. Предметом окремого розгляду стає порівняння містичного в традиційній гносеології та його мутації у контексті модерну, місце «неоспірітуалізму» у філософії та культурі XX ст.

Апробація:

Тези доповіді на Міжнародній науковій конференції «Поетика містичного», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 8 жовтня 2010 р.

Публікація:

Вишинський С. Поняття «містичного» у гносеології інтегрального традиціоналізму / Святослав Вишинський // Поетика містичного. Міжнародна наукова конференція (7-8 жовтня 2010 року). Програма та анотації доповідей. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. — С. 29—30.

© 2010


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.