Олена Семеняка

Олена Семеняка

Магістр філософії (Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010 р.). Аспірантка кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (з 2010 р.). Координатор Міждисциплінарного дослідницького проекту «Politosophia» та Українського традиціоналістичного клубу (з 2010 р.).

Статті:

2010

1. Семеняка Е. Человек особого типа в консервативной революции (На примере анарха Юнгера и правого анархиста Эволы) / Елена Семеняка // Intertraditionale. Международный альманах Традиции и Революции. — 2010. — № 1. — С. 351—362. [Международное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale»]

2. Семеняка О. Концепт «людини особливого типу» в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнґера та правого анархіста Еволи) / Олена Семеняка // Маґістеріум. Історико-філософські студії. — 2010. — Вип. 39. — С. 43—48. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2011

3. Семеняка Е. Эрнст Юнгер как лицо Консервативной Революции / Елена Семеняка // Intertraditionale. Международный альманах Традиции и Революции. — 2011. — № 2. — С. 359—367. [Международное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale»]

4. Семеняка О. «Новий націоналізм» Ернста Юнґера як метафізичний кодекс «нового людського типу» / Олена Семеняка // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2011. — Т. 115. — С. 41—44. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2012

5. Семеняка Е. Консервативная Революция как мифологический модернизм / Елена Семеняка // Деконструкция: В поисках темного Логоса. Археомодерн. К русской философии. — 2012. — Вып. 4. — С. 381—392. [Московский государственный университет им. М. Ломоносова]

6. Семеняка Е. Традиция в консервативно-революционной оптике: «Здесь и сейчас» метафизической телеологии консервативной революции / Елена Семеняка // Традиция. Материалы Международной конференции по традиционализму «Against Post-Modern World». — 2012. — Вып. 3. — С. 262—278. [Московский государственный университет им. М. Ломоносова]

7. Semenyaka E. When the gods hear the call: the conservative-revolutionary potential of Black Metal Art / Elena Semenyaka // Black Metal: European roots & musical extremities. — London: Black Front Press, 2012. — P. 19—35.

Статті (електронні):

2008

8. Семеняка Е. «Эстетика» и «Практика» Black Metal.

2010

9. Semenyaka O. Transformation of Ernst Jünger’s alternative to the bourgeois individual.

2011

10. Семеняка О. Передумови Консервативної Революції – 2011.

11. Семеняка О. Порівняння ідеології німецької консервативної революції та українського консерватизму.

2012

12. Семеняка Е. Когда боги слышат зов: консервативно-революционный потенциал «Чёрного Искусства».

13. Семеняка Е. «Новая метафизика» или «вечное возвращение»? Философия истории консервативной революции.

14. Семеняка О. «Через лінію»: діалог Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм.

Тези:

2010

1. Семеняка О. Консервативна революція як філософсько-політична парадигма в контексті феномену критики справа / Олена Семеняка // Філософія. Нове покоління. Критика як філософська настанова. Матеріали конференції. — Київ: НаУКМА, 2010. — С. 23—24. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2. Семеняка О. Консервативна революція як філософсько-політична парадигма в контексті феномену критики справа / Олена Семеняка // V. Критика як філософська настанова. Тези П’ятої Міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Філософія. Нове покоління». — Київ: НаУКМА, 2010. — С. 44—45. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2011

3. Семеняка О. Інтегральний традиціоналізм як «ліквідація» модерну засобами революційного консерватизму / Олена Семеняка // Традиция и традиционализм: Материалы Круглого стола. Донецк, 11 ноября 2011 года. Посвящается 125-летию со дня рождения Рене Генона. — Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — С. 35—37. [Донецкий национальный технический университет]

4. Семеняка О. Консервативно-революційна альтернатива модернізму в політичній публіцистиці Ернста Юнґера / Олена Семеняка // Філософія. Нове покоління. Шоста всеукраїнська студентсько-аспірантська філософська конференція «Філософія. Нове покоління. Філософії та науки». 10-11 березня 2011 року, Київ, НаУКМА. — Київ: Національний університет Києво-Могилянська академія, 2011. — С. 34—35. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

5. Семеняка О. Консервативно-революційна альтернатива модернізму в політичній публіцистиці Ернста Юнґера / Олена Семеняка // VI. Філософії та науки. Тези шостої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції «Філософія. Нове покоління». — Київ: НаУКМА, 2011. — С. 46—49. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

Тези (електронні):

2010

6. Семеняка О. Консервативна Революція, Традиціоналізм, Археофутуризм.

2012

7. Семеняка О. Принцип власності та засади трансформації економіки України.

Роботи:

2007

1. Семеняка О. Феномен свободи та його етичні виміри (за філософією Канта і не тільки). [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2. Семеняка О. We’re all living in America, Amerika ist wunderbar. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2008

3. Семеняка О. Тіло й Закон у ап. Павла. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

4. Семеняка О. Філософія «академічна» та «неакадемічна». Критика «професорської філософії». [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2009

5. Семеняка О. Мовчання, смисл і нонсенс у «Tractatus Logіco-Philosophicus» і «Лекції з етики» Людвіга Вітґенштайна. [Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

Есе:

2010

1. Семеняка О. «Возлюби свій симптом», або Чому ідеологію ховати рано.

2011

2. Семеняка Е. Доктрина «Абсолютной Революции» Azsacra Zarathustra по его концепции «The Hindu Revolution + Shunyarevolution = The Absolute Revolution».

2012

3. Семеняка Е. Академичность как новая форма интеллектуального дилетантизма.

4. Семеняка Е. Обособленный человек Юлиуса Эволы как дифференцированный субъект.

5. Семеняка О. Декілька слів про статтю Ольги Брюховецької.

6. Семеняка О. Чому закрили ЦВК?

Огляди:

2012

1. Семеняка Е. Отзыв на видеовыступление Алексея Руткевича о консервативной революции.

2. Semenyaka O. Ernst Jünger’s “On the Marble Cliffs” as a parable of staying true to yourself.

3. Semenyaka O. Rudolf Otto’s “The Idea of the Holy” as the turning point in religious studies.

4. Semenyaka O. Two crimes of Carl Gustav Jung according to Oleg Bakhtiyarov.

Звіти:

2013

1. Семеняка О. ІІ Всеукраїнська монархічна конференція у Києві.

2014

2. Семеняка О. «Правий Жовтень» і Друга націоналістична революція Ігоря Гаркавенка.

3. Semenyaka O. «Right October» and the Second Nationalist Revolution by Igor Garkavenko.

Бесіди:

2011

1. Вишинський С., Семеняка О. Про «Тіло й Закон у ап. Павла».

Переклади:

1. Bakhtiyarov O. Supercivilization of the will. [Translation from Ukr.]

Аудіо:

2011

1. Семеняка О. «Забутий фашизм» Мірчі Еліаде та його вічне повернення. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2. Семеняка О. Консервативно-революційна альтернатива модернізму в політичній публіцистиці Ернста Юнґера. [Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»]

2013

3. Семеняка О. «Схід та Захід» в консервативно-революційній перспективі: метафізичний та геополітичний виміри. [Київ, Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]