Есе

69

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Міркуючи про характер пізнавального процесу в умовах Постмодерну, я дійшов до висновку, що сучасна людина все частіше стає схожою на жінку, яка отримує оральні пестощі. &l... [...]

Нація, націоналізм та універсальність християнської релігії

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Видатний філософ-неотоміст Ж. Марітен свого часу зазначав: «Ціль релігії – життя вічне для власного колективного тіла Церкви Христової, і оскільки її коріння з... [...]

Алхімічна еволюція пізнання

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Алхімія (пізньолатинське alchemia, alchimia, alchymia) походить від грецького chemeia від і арабського cheo (ллю, відливаю), що вказує на зв'язок алхімії з мис... [...]

Свідомі медіа як альтернативний шлях розвитку суспільства

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника В сучасному світі людина часто себе відчуває одинокою та покинутою, тому вона шукає тих елементів пізнання, що допоможуть їй відчути себе в єдності з усім світ... [...]

Феномен міфологічного трікстера-протагоніста

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника «...І ось я бачу як переді мною він танцює на перекладині, його гнучкість просто знищує поняття про тяжіння... Вверх, вниз... Вверх вниз. І ось він кресл... [...]

Дзогчен – тибетське вчення про початковий стан буття

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Філософія Тибету базується на вченні Дзогчен. Дзогчен не можна вважати релігією, в ньому не потрібно ні в що вірити – він пропонує людині спостерігати са... [...]

Сакральна мудрість герметичної філософії Древнього Єгипту

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Сьогодні стає очевидно, що давньо єгипетський міф і уявлення про світ лежать в основі всієї європейської культури, включаючи старий і Новий завіт. Вплив Єгипту... [...]

Езотерична концепція виховання і духовного розвитку людини за вченням «Живої Етики»

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Велика увага в навчанні Живої етики приділяється внутрішній роботі людини над собою, її самовдосконалення та еволюційному розвитку для досягнення «Вищих ... [...]

Сутність містичного осягнення світу

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Спочатку містикою (від грец. mystikos – таємничий) називалися сакральні релігійні практики, метою яких було досягнення екстатичного досвіду одкровень доп... [...]

Новий «суспільний договір» як альтернатива революційному сценарію

Михайло ШморгунНеформальна група «FamaCom» За однією з версій, Держава (як найефективніша форма об'єднання людей) була утворена внаслідок великого «суспільного договору». «Пасивна більшість» люд... [...]