Есе

ВО «Свобода» і робітничий рух

Андрій Журавльов На перший погляд сама постановка питання про зв’язок націоналістичної партії ВО «Свобода» та робітництва навряд чи можлива. Адже згідно ліберальної політології ця партія – «типово пра... [...]

Інтелектуальні електронні одиниці

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Завжди дивувало, за якими критеріями тих чи інших виконавців у стилях Noise/Drone/Ambient представляють як «інтелектуальну» музику? З ч... [...]

Християнство-XXI. Проект «Ре-»

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Ми живемо в царстві пастелі. Ті фарби, щодомінують навколо нас... це, власне, не «щирі»фарби, розкріпачені в живописі як життєва сила,а фарби пастельні, котрі ... [...]

Партизанство як виразник поєднання національного та соціального визволення

Юрій ОлійникГрупа політичних досліджень «Політономія» У наші часи не лише радикальні, але й еволюційні політичні рухи апелюють до народних мас, що повинні взяти участь великій справі, коли легальні методи не здійснюють... [...]

Новая карта метафизики

Smierc Polarstern Определение сущности понятия «Новая Метафизика», в особом контексте инициированного Александром Дугиным, требует прояснения и систематизации ряда терминов, в которых Новая Метафизика выражает себя. Бо... [...]

Символизм Черного Солнца

Smierc Polarstern Символ Черного Солнца как Axis Mundi является одним из наиболее глубоких обозначений метафизических Оси, Полюса, Центра, Севера и Востока. Как эзотерический символ Логоса, Чистого Бытия (или, словами Анри Корбена... [...]

Некролог как апология (посмертная реабилитация авторского позиционирования)

Максим БорозенецМеждународное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale» «И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а посколькуобстоятельства не благоприятствовали предметам важным, то изадумал я сложить ... [...]

Переоцінка цінностей в Утопії Томасом Мором

Максим КозменкоНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв В розповіді про унікальну державу з ідеалістичним для нормального європейця устроєм Утопію Томас Мор намагається зосередити увагу на найвагомішій відмінності ... [...]

Обособленный человек Юлиуса Эволы как дифференцированный субъект

Елена СеменякаУкраинский традиционалистический клуб Обособленный субъект (по Юлиусу Эволе, прежде всего) - это не "изолированный", а "дифференцированный" человек, совершающий побег из тюрьмы современного мира (пассивного нигилизма... [...]

О сущности демиургического

Smierc Polarstern Понимание Демиурга как некоторой божественной сущности, принципиально внешней в отношении существа человеческого, неизбежно ведет к ряду неправомочных упрощений, радикализирующих гностический дуализм в ложном нап... [...]