Тези

Парадигмальна критика модерну в роботі Рене Генона «Криза сучасного світу»

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Вихід у 1927 р. роботи французького мислителя Рене Генона (1886-1951) «Криза сучасного світу» знаменувала нову віху у фундамент... [...]

Поняття «містичного» у гносеології інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України У доповіді розглянуто проблему визначення та інтерпретації «містичного» знання у контексті філософії інтегрального традиціоналі... [...]

Рецепція традиціоналізму в монографії Вільяма Квіна «Єдина Традиція»

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України I. Вступ Темою доповіді є розвідка щодо рецепції школи інтегрального традиціоналізму в англомовній академічній літературі на прикладі моног... [...]

Термінологічна деконструкція як метод пізнання інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Важливим ввідним методом школи інтегрального традиціоналізму (Рене Генон, Ананда Кумарасвамі, Юліус Евола, Тітус Буркхардт, Фрітьоф Шуон) в... [...]

Ієрархічне співвідношення знання і дії в інтегральному традиціоналізмі

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Школа інтегрального традиціоналізму в особі Рене Генона та його послідовників, сформувавши основні засади фундаментальної критики модерну, ... [...]

Критика наукової раціональності у філософії інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Відповідно до своїх тез філософія традиціоналізму (Р. Генон, А. Кумарасвамі, Ю. Евола, Т. Буркхардт, Ф. Шуон) конкретизує критичну настанов... [...]

Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Сприймаючи із коректуючими зауваженнями більшу частину фундаментального філософського спадку до XIV-XVII ст., інтегральні традиціоналісти, ... [...]

Філософія як творення буття в інтелектуальному дискурсі традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України I. Вступ Доповідь присвячено спробі розглянути характер рецепції феномену філософії як творчості в інтелектуальному дискурсі інтегрального ... [...]

Людський мікрокосм у філософії пост-традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Період між 1945 р. та початками філософського постмодернізму стає часом фундаментального переформатування філософського дискурсу інтегральн... [...]

«Реальність», святість, героїзм

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова В одній зі своїх робіт іспанський філософ Мігель де Унамуно задає питання про те, якою є різниця між святістю та героїзмом. На думку філософа, герої завойовують земні царс... [...]