Максим Козменко

Магістр філософії (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2009 р.). Аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (з 2011 р.).

Статті:

2010

1. Козменко М. Проблема демаркації наукового та позанаукового знання / Максим Козменко // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 504—505. — С. 94—100. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

Тези:

2006

1. Козменко М. Алхімія та взаємозв’язок людини і Бога / Максим Козменко // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 11-12 травня 2006 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 43—44. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2. Козменко МДуша на шляху до божественного через Велике Діяння в алхімії Максим Козменко // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5-6 жовтня 2006 року. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 152154. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2007

3. Козменко М. Переоцінка алхімічного діяння в історії / Максим Козменко // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. 10-11 травня 2007 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2007. — С. 39—40. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2008

4. Козменко М. Духовний аспект алхімічного вчення / Максим Козменко // Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 20-21 листопада 2008 року, м. Чернівці. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 35—38. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

5. Козменко М. Науковий прогрес сьогодення і моральність / Максим Козменко // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці. 13-14 травня 2008 року. Філософсько-педагогічні науки. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 51—52. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2009

6. Козменко М. Позанаукове знання як знання між раціональним та ірраціональним / Максим Козменко // Філософія гуманітарного знання після Вільгельма Дільтея. Матеріали міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р., м. Чернівці. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. — С. 153—155. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

2010

7. Козменко МФілософія езотеричних наук: синтез віри і розуму Максим Козменко // Віра і розум: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (11-12 грудня 2010 року). — Львів: Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви, 2010. — С. 5355. [Українська Греко-Католицька Церква]

8. Козменко М. Цінність культури як іманентного феномену людства / Максим Козменко // Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти. Матеріали III Міжнародної конференції молодих науковців. 28-29 жовтня 2010 року. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — С. 164—166. [Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]

Тези (електронні):

2010

9. Козменко М. Діалектика – є вона чи її немає?

10. Козменко М. Езотерика як особливий тип світосприйняття.

2011

11. Козменко М. Діалектика цінності в контексті синкретичності культури.

Есе:

2011

1. Козменко М. Переоцінка цінностей в Утопії Томасом Мором.

Аудіо:

2011

1. Козменко М. Що таке еліта? Що вона повинна робити? [Чернівці]

Відео:

2010

1. Козменко М. Езотеризм у контексті сучасної культури. [Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича]