Душа на шляху до божественного через Велике Діяння в алхімії

Максим Козменко
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Використовуючи практичні методи дослідження, алхімія як езотерична наука відкриває нове бачення сенсу людського існування й можливості його вдосконалення. В своєму арсеналі вона тримає надзвичайно великий запас термінів, понять, якими оперує в своєму практичному застосуванні і якими дає опис явищам видимого і невидимого світів. Таке різноманіття слів є виправданим з погляду алхіміків, які чинили так не тільки для того, щоб відлякати нетямущих від діяльності, що могла виявитись для них небезпечною, а й для того, щоби зробити їх доступними для інших алхіміків [1, с. 610]. Алхімія наче приховує істину за ширму безлічі невимовних термінів, зберігаючи таким чином її єдність, унікальність, чистоту й непорушність.

Проводячи той чи інший експеримент, алхімік насамперед ставив перед собою мету довести Велике Діяння до логічного завершення. Велике Діяння – це алхімічний процес трансформації Першоматерії у філософський камінь чи в еліксир безсмертя [3, с. 127].

Великому Діянню властива потрійна мета, що об’єднує й водночас диференціює метали, людину і Абсолют чи Бога. Тобто їй відповідають процеси трансформації металів, духовного вдосконалення людини і споглядання Божества у його славі [3, с. 128]. На всіх трьох рівнях алхімія має єдиний принцип – із Першоматерії вивести Меркурій і Сульфур (Сірку) для отримання філософського каменя. Останній, як символ досконалості й вічності, може бути застосованим для перетворення, вдосконалення, відновлення речей як матеріального походження, так і духовного. Процес виведення, виділення, очищення з речовини Меркурія і Сірки є досить тяжким і клопітким, вимагає неабиякого терпіння. До того ж це є засимволізований процес із прихованим змістом, розкрити який вдається не всім.

Окрім Меркурія і Сірки важливою складовою Першоматерії чи будь-якої іншої матерії, речовини за Парацельсом є Мінеральна Вода, що слугує для її згущення, тобто несе зв’язувальну функцію, утримуючи речовину в цілісності [4].

В процесі обробки речовина послідовно змінює 3 кольори – nigredo (чорний), albedo (білий), rubedo (червоний). За Гераклітом 4 кольори – μελανοσισ (чорнота), λευκοσισ (білизна), ξαντηοσισ (жовтизна), ιοσισ (червінь) [2, с. 248]. Проте з часом його "жовтизна" (з лат. Citrinitas) вийшла з ужитку і залишились 3 основних кольори.

Кольори символізують різні емоційно-духовні стани людини, а також вони є відображеннями етапів становлення Великого Діяння. Nigredo – це початковий стан, первинна властивість prima materia. Чорний колір прийнято вважати кольором смерті, в алхімічному процесі він має неоднозначне тлумачення. Він уособлює і смерть, гниття, і первинність, хаос, і розділення, розпад. Протилежністю чорному є білий колір, albedo, що символізує відновлення, воскресіння, переродження, сумарність, розквіт. Символізм полягає в тому, що душа, звільняючись від смерті, від чорного кольору, з’єднується із мертвим тілом, воскрешаючи його. Тобто йде цілковита протилежність, зміна двох дихотомічних станів. Проте найвищою ланкою всього Діяння є rubedo – червоний колір, фенікс, що відновлюється з попелу. Якщо вважати, що albedo – це срібло, місячне сяйво, світанок, то rubedo – це вже золото, сонячне світло, схід. Червоне і біле – це Король і Королева, що святкують своє "хімічне весілля" [2, с. 250, 251].

Алхімія свої операції базує на законі аналогій, які є висновками гармонії протилежностей [1, c. 612]. Отже, здійснення шляху від недосконалої матерії до вищої сутності пролягає через нелегкі перепони дихотомічності нашого буття, яке є обмеженим у баченні Божественного. При допомозі Великого Діяння, яке є створенням людського Слова, присвяченого силі Слова Всевишнього [1, c. 611], людина в стані подолати власну сліпоту, короткозорість й осягнути істини світу видимого і невидимого. А чи не цього ми прагнемо?

Література:

1. Элифас Леви. Учение и ритуал. – М., 2004. – С. 610612.
2. К.Г. Юнг. Психология и алхимия. – М., 1997. – С. 248252.
3. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. – М., 2003. – С. 127129.
4. Paracelsus. The Treasure of Treasures for Alchemists // http://www.levity.com/alchemy.

Публікація:

Козменко М. Душа на шляху до божественного через Велике Діяння в алхімії / Максим Козменко // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5-6 жовтня 2006 року. — Чернівці: Рута, 2006. — С. 152—154.

© 2006


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.