Статті

Рецепція інтегрального традиціоналізму в західній академічній філософії

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Як окрема філософська течія школа інтегрального традиціоналізму сформувалась протягом 1910-1920-их рр., будучи першочергово пов’язано... [...]

«Через лінію»: діалог Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія» Оскільки першим західноєвропейським філософом, що діагностував «смерть бога» та передбачив розростання пустелі нігілізму метафізичними тер... [...]

Про елементи міфічного в конструюванні української національної ідентичності (на прикладі публіцистики М. Костомарова та Д. Донцова)

В’ячеслав АртюхСумський державний університет Початки формування проекту української модерної нації пов’язують, звичайно, з другим «національним відродженням» (кінець XVIII – поч. XIX ст.). При цьому ... [...]

Традиціоналізм як інверсія гегелівської феноменології: вступ до проблеми

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Школа інтегрального традиціоналізму (фр. école traditionaliste), в англомовних джерелах часто узагальнено позиціонована як «пе... [...]

Онтологічна модель переніалізму як неокласична альтернатива модернізму і постмодернізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України На тлі продуктивного порівняння філософії інтегрального традиціоналізму [2] в її різнобарвному спектрі та не менш різнобарвних стратегій фі... [...]

Особливості націоналістичної інтерпретації християнства

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Дослідження історії взаємозв’язку Церков (зокрема УГКЦ) та українського націоналістичного руху вимагає не лише всестороннього аналізу емпіричного матеріалу, але й гл... [...]

Когда боги слышат зов: консервативно-революционный потенциал «Чёрного Искусства»

Елена СеменякаНациональный университет «Киево-Могилянская академия» I. Black Metal: субкультура или контркультура? Методологические основания исследования Black Metal разделяет участь всех комплексных и многогранных яв... [...]

Консервативная Революция как мифологический модернизм

Елена СеменякаНациональный университет «Киево-Могилянская академия» Со всем сказанным Святославом Вышинским в статье «Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная Революция» [3] по сути стоит согласить... [...]

Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная Революция

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины Взгляд на Эрнста Юнгера как на «лицо» Консервативной Революции [10] в Германии, устоявшийся в исследовательской литературе, равн... [...]

Ефект Штірнера

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Макс Штірнер (справжнє ім’я – Каспер Шмідт; 1806-1856 рр.) належить до числа недостатньо відомих філософів. Яскравість та оригінальність висловлених ним ідей в... [...]