Статті

Військова доктрина Української держави гетьмана Павла Скоропадського

Валентин ГайдайНаціональний педагогічний університет ім. М. Драгоманова День 29 квітня 1918 року вкарбований в тисячолітню історію українського державотворення як дата встановлення монархічної форми правління – Гетьманату &n... [...]

Підстави антропологічного повороту в інтегральному традиціоналізмі Юліуса Еволи

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Мета. Стаття присвячена розгляду еволюції «школи традиціоналізму» (Р. Генон, А. Кумарасвамі, Ю. Евола, Г. де Джорджіо, Т. Буркх... [...]

Европейський проект: між традицією та (після)модерном

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України На поч. XXI ст. ми можемо допустити декілька варіантів розвитку суспільно-політичної та духовної ситуації в Европі і на Заході в цілому. Вж... [...]

Царство кількості. Традиціоналістська критика науки

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Мета. Стаття присвячена порівнянню рецепції науки школою інтегрального традиціоналізму (Рене Генон, Ананда Кумарасвамі, Юліус Евола, Тітус ... [...]

Парадигмальна критика Заходу у філософії інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Виток революційних процесів, які призвели до зміни парадигми премодерну («Традиції» з великої літери – фр. la Tradition) ... [...]

Критика субраціональності і психологічних теорій у філософії традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Протиставляючи надраціональний рівень знання науці і філософії доби модерну, школа інтегрального традиціоналізму, заснована французьким мис... [...]

Европейский проект: между традицией и (после)модерном

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины В нач. XXI в. мы можем предполагать несколько вариантов развития общественно-политической и духовной ситуации в Европе и на Западе в целом. ... [...]

When the gods hear the call: the conservative-revolutionary potential of Black Metal Art

Olena SemenyakaNational University of “Kyiv-Mohyla Academy” I. Black Metal: a Subculture or a Counterculture? Methodological Foundations of the Inquiry Black Metal shares the fate of all complex and multifaceted phenom... [...]

Универсальное в культуре и методологии традиционализма

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины Творчество французского мыслителя Рене Генона (1886-1951), который, наряду с англо-американским ориенталистом Анандой Кумарасвами (1877-1947... [...]

Візії постсучасності: постмодернізм та інтегральний традиціоналізм

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Осмислення проблеми і сутності ситуації в культурі, науці та філософії, у другій пол. XX ст. окресленої як «постмодернова» (фр.... [...]