Тези

Миссия монархического легитимизма в эпоху постмодерна

Эдуард ЮрченкоНациональный транспортный университет Неотъемлемой частью индоевропейской традиции является идея священного монарха. Возможно, данный элемент присущ примордиальной традиции в целом. Это утверждение неоднократно пытал... [...]

Езра Паунд як новатор англійського перекладу

Святослав ВишинськийЧернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Творчий спадок відомого американського поета-модерніста, лауреата Болінгенівської премії Езри Паунда, окрім виключної художньої цінності, являє предмет ос... [...]

Консервативно-революційна альтернатива модернізму в політичній публіцистиці Ернста Юнґера

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія» Політична журналістика Ернста Юнґера 1923-1933 рр. є одним із найяскравіших проявів консервативно-революційної думки як філософсько-політичної теорії,... [...]

ВО «Свобода» в перспективі реформи публічного дискурсу

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Стаття заступника голови Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрія Ноєвого «Про марш на честь... [...]

Національна ідентичність та соціальна справедливість

Юрій НоєвийГрупа політичних досліджень «Політономія» На початку 21 століття Європа зіштовхнулася із граничними проблемами і постала перед серйозними викликами. У духовно-соціальному житті її корінних націй продовжує ро... [...]

До альтернатив лібералізму

Юрій НоєвийГрупа політичних досліджень «Політономія» Сучасність – сумний апофеоз лібералізму. Вона цілком ним визначена як переможцем. Західна цивілізація породила лібералізм як можливість свого розвитку і стала ... [...]

Эмиль Чоран: Философия агонии

Александр БовдуновМосковский государственный университет им. М. Ломоносова Проблематика национальной и духовной революции стала общим явлением для многих представителей интеллектуальной элиты 20–30-х гг. XX в. В этот период ... [...]

Пост-Сучасність у призмі філософського аналізу

Святослав ВишинськийГрупа політичних досліджень «Політономія» Після 1945 р. вести мову про Сучасність як про модерн стає все менш доречно в тій мірі, в якій демонтується сам проект Нового часу (за влучною констатацією ... [...]

Основні риси Сучасності

Святослав ВишинськийГрупа політичних досліджень «Політономія» Юрій НоєвийВсеукраїнське об’єднання «Свобода» Сучасність – апофеоз лібералізму У кін. XX ст. лібералізм здобув остаточну перемогу на... [...]

Перспектива реставрації традиційного суспільства в постіндустріальну добу

Едуард ЮрченкоНаціональний транспортний університет Парадоксальним чином, зміни, що відбуваються при переході від індустріального до постіндустріального (в широкому розумінні цього слова) суспільства, можуть сприяти реставрації тр... [...]