Олег Гуцуляк

Олег Гуцуляк

Кандидат філософських наук (Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005 р.), доцент кафедри філософії і заступник директора наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (Івано-Франківськ). Координатор Групи дослідження основ відпочаткової традиції «Мезогея», Асоціації міфологів та атлантологів України, Асоціації «Thule-Sarmatia», Центру Сходу і Заходу «Мезоєвразія», Консалтингової Формації «Примордіал-Альянс» та Східного Бонапартиського Комітету. Член Асоціації українських письменників (АУП), Соціологічної асоціації України (САУ), Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).

Монографії

2007

1. Гуцуляк О.Б. Пошуки заповітного царства: міф – текст – реальність: Монографія / Відп.ред. О.М. Пилип’юк. Післямова Г. Бердник. — Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. — 540 с. — (Серія "Золотий грифон"). – ISBN 966-95321-6-6.

Автореферати

2005

1. Гуцуляк О.Б. Неоязичництво як світоглядне явище (Історико-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд.філос.наук. — Львів: Львівський національний університет, 2005. — 23 с.

Статті

1992

1. Гуцуляк О. Хто такі берегині? // Космос Древньої України: Трипілля — Троянь. Мітологія. Філософія. Етногенез / Упоряд. В. Довгич. — К.: ІндоЄвропа; Європейський Телеграф, 1992. — С. 253-254.

2. Гуцуляк О. Атлантида (Уривки з дослідження "Ліга Тура") // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ, 1992. — № 1 (3). — С. 16-21.

1996

3. Гуцуляк О. Фактор майя: Язичеська репліка в постмодерному дискурсі // Плерома: Часопис філософії візуального мистецтва, теорії мистецтвознавства та культурології. — Івано-Франківськ, 1996. — № 1-2. Проект "Делоський нирець". — С. 71-76.

1998

4. Huculak O. Slowo: Pamietamy... / Tlumacz. z ukr. R. Rusnak // Dekada literacka. — Krakow, 1998. — № 10 (146), 31.X. — S. 5.

5. Гуцуляк О. "Берегинізація" // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 32-33.

6. Гуцуляк О. Вельша теорія // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 36.

7. Гуцуляк О. Культурної непритомності української нації теорія // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 67-68.

8. Гуцуляк О. Моралістична концепція виникнення постмодернізму // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 76.

9. Гуцуляк О. Необароко // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — №3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". – С. 81.

10. Гуцуляк О. Строкатість теорій постмодерністських // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998.  — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 104-105.

11. Гуцуляк О. "Третя культура" // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С.110.

12. Гуцуляк О., Єшкілєв В. Контркультура // Плерома. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3. МУЕАЛ "Повернення деміургів". — С. 64.

13. Гуцуляк О. Б. Золотий Тік, Золоте царство і золоті руки індійського бога Савітара // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — Івано-Франківськ : Плай, 1998. — Вип 1. — С. 21-34.

1999

14. Гуцуляк О. Дезетатизаційний здвиг у площині української національної ідеї в другій половині ХХ сторіччя: Надія на "ренесансних богів" // Кінець кінцем: Альманах сучасного візуального мистецтва. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. – С. 81-83.

15. Гуцуляк О.Б. Літописні тиверці, їхній "толк" і таємнича Оратанія // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — Івано-Франківськ: Плай, 1999. — Вип. 2. — С. 26-36.

16. Гуцуляк О. Б. Сутність і форми вияву феномену української "Рідної віри" другої половини ХХ сторіччя (Філософський аналіз) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Івано-Франківськ: Плай, 1999. — Вип. 1. — С. 64-72.

2000

17. Гуцуляк О.Б. Неоязичництво як явище зміни парадигми в умовах антагонізму соціуму і природи // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія , психологія. — Івано-Франквівськ: Плай, 2000. — Вип. 4. Ч. 1. — С. 197-206.

18. Гуцуляк О. Епістема денудата: Апологія пілігримства // Четвер: Часопис текстів та візій. — Львів, 2000. — № 11. — С. 120-130.

19. Гуцуляк О. Неоязичництво другої половини ХХ сторіччя як парадигма свідомості суб’єкта цивілізаційно-культурного процесу // Людина і політика. —Київ, 2000. — № 3. — С. 64-68.

2001

20. Гуцуляк О. Арійська зоря Ярослава Ороса // Прообраз: Випуск другий. — Івано-Франківськ: Плай, 2001. — С. 178-184.

21. Гуцуляк О. Б. "Нові праві" як характерні представники сучасного неоязичництва // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Івано-Франківськ: Плай, 2001. — Вип. 2. — С. 106-114.

22. Гуцуляк О. Гільгамеш як "архітектор буття": Спроба прояснення сутності епічного образу // Зарубіжна література в навчальних закладах. — Київ, 2001. — № 6. — С. 42-45.

23. Гуцуляк О. Іван Франко — неоязичництво — неомодернізм – сучасність // Форма(р)т. — Львів, 2001. — № 2. — С. 36-37.

24. Гуцуляк О. Європейські "нові праві": "Метаполітика" через "деміургію" // Людина і політика. — Київ, 2001. — № 6. — С. 64-74.

2002

25. Гуцуляк О. Тарас Шевченко — постмодерніст // Форма(р)т. — Львів, 2002. — № 6. — С. 24-26.

26. Гуцуляк О. Ucrania: Locus amoenus est (Метафізика топосу відчуження) // Ї : Незалежний культурологічний часопис. — Львів, 2002. — № 26. Топос поразки. — С. 92-123.

2003

27. Гуцуляк О. К бытию в соответствии с природой (Пути поиска "новой гармонии") // Ткань и ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья. — Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. — С. 273-280.

28. Гуцуляк О. Лицарі престолу святого Бьолля ("Мандрований Град" української літератури) // Кальміюс: Літературно-мистецький альманах. — Донецьк: ОСТ, 2003. — № 1-2 (19-20). — С. 133-146.

29. Гуцуляк О.Б. Сучасне явище "повернення язичника (варвара)" в цивілізаційно-культурному аспекті // Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — Вип. V. – С. 109 -115.

30. Гуцуляк О.Б. Міфологема Шамбали в ультраправій європейській традиції // Вісник Прикарпатського університету: Історія. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — Вип. VII. — C. 182-192.

2005

31. Гуцуляк О.Б. Гер-огли — володар Чамбулі Мастон: До прояснення сутності епічного образу // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. — Київ, 2005. — № 8, серпень. — С. 32-37.

32. Гуцуляк О., Дрогомирецький П., Томенчук Б. До проблеми Галичиної могили (Scando-Slavica у Верхньому Подністров'ї) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. — Івано-Франківськ, 2005. — № 11. — С. 14-26.

33. Гуцуляк О. Таємниця святого Войцеха (До проблеми реконструкції генези першопредка-тотема праслов’ян) // Етнос і культура: Часопис Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника: Збірник науково-теоретичн их статей. Гуманітарні науки. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ ПНУС, 2005-2006. — № 2-3. — С. 247-267.

2006

34. Гуцуляк О. Український рогулізм // Кальміюс: Літературно-мистецький альманах. — Донецьк: OST, 2006. — № 1 (25). — C. 128-129.

35. Гуцуляк О., Дрогомирецький П., Томенчук Б. Королівство священних вершин (Scando-Slavica у Верхньому Подністров’ї) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. — Івано-Франківськ, 2006/2007. — № 12-13. — С. 8-33.

2007

36. Гуцуляк О. Сонячна онтофанічна сакральність як базова духовна цінність українського народу // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. — Вип. Х. — С. 45-54.

37. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом // Стосунки Сходу і Заходу України : суб’єкти, інтереси, цінності. Збірник наукових праць. – Луганськ : Знання, 2007. – С. 275-285.

38. Goutsoullac [псевд.] Грехи богов и людей // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. — № 28. Проект "блогпост". — С. 133-135.

39. Goutsoullac [псевд.] Юрій Андрухович — криптомусульманин?! // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. — №28. Проект "блогпост". — С. 139-141.

40. Goutsoullac [псевд.] Livejournal auto-post // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. — № 28. Проект "блогпост". — С. 163.

41. Goutsoullac [псевд.] Неосарматизм // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. — № 28. Проект "блогпост". – С. 185-186.

42. Goutsoullac [псевд.] Истинный нордический // Четвер: Часопис текстів і візій. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ. 2007. — № 28. Проект "блогпост". — С. 197-198.

43. Гуцуляк О.Б. К бытию в соответствии с природой: пути поиска «новой гармонии» // Камень. Отражения. — Кострома, 2007. — № 4. — С. 111-120.

2008

44. Гуцуляк О.Б. Українська національна ідея і пошук Книги національного буття // Соціальна психологія. — Київ, 2008. — № 3. — С. 84-94.

45. Гуцуляк О.Б. Українська національна ідея в контексті пошуку Книг національного буття // Перевал. — Івано-Франківськ, 2008. — № 4. — С. 176-185.

2009

46. Гуцуляк О. Гільгамеш: Монарх. Адепт. Філософ (Начерк компаративного аналізу) // Степан Михайлович Возняк : збірник на пошану (до 80-річчя від дня народження). — Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. — С. 40-53.

47. Гуцуляк О., Дрогомирецький П. До етимологічних інтерпретацій топонімікону Давнього Галича : германський субстрат // Семантика мови і тексту : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ : Видавництво ПНУС, 2009. – Ч. ІІ. – С. 74-77.

48. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстровертний аспекти української ментальності в перспективі національних духовних цінностей // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Думка. – 2009. – № 3 (7). – С. 24–39.

2010

49. Гуцуляк О.Б., Дрогомирецький П.П. Пророк у поемі «Мойсей» Івана Франка: філософсько-наративний аспект у сьогоденні // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2010. – №16, липень-грудень. – С.43-44.

50. Гуцуляк О. Теплый Закат [и Розовый Холокост] // Intertraditionale: Международный альманах Традиции и Революции. – Киев-Копенгаген-Москва, 2010. – № 1. – С. 392-412.

51. Гуцуляк О.Б. Україна священних могил і Золоте царство богів та героїв : порівняльно-міфологічний аналіз // Етнос і культура. – Івано-Франківськ, 2010. – № 6-7. – С. 159-171.

52. Гуцуляк О.Б. Філософія українського сонячно-антеїстичного космізму // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Думка. – 2010. – №3 (11). – С. 16-26.

53. Гуцуляк О.Б. Предисловие // Иваненко А. Тараканы чистого разума: Калининград: Литературно-эзотерический журнал «Апокриф»,  2010. – Приложение № 7 (Август). – С. 3.

54. Гуцуляк О.Б. Змей Древний: Герменевтика образа // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 30. – С. 32-34.

55. Гуцуляк О.Б. Шу-Атон, Атланты и Солнечный Павлин //Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 30. – С. 35-37.

56. Гуцуляк О.Б. Яматодамаси – мистический дух Японии / Пер. с укр. //Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 30. – С. 38-39.

57. Гуцуляк О.Б. Радость и вина: мифологическо-антропологический очерк // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 30. – С. 40-45.

58. Гуцуляк О.Б. Философия, в конце концов // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 30. – С. 46-51.

59. Гуцуляк О.Б. Кёроглы – Сын Могилы и правитель Чамбули Мастон // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 32. – С. 42-55.

60. Гуцуляк О.Б. Заметки о христианском платонизме // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2010. – Вып. 33. – С. 36-37.

2011

61. Гуцуляк О.Б. Метафізична Україна в ментальному хронотопі (філософсько-міфологічний аналіз) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – Вип. 14. – С. 48-57.

62. Гуцуляк О. Бурштиновий шлях: Гласісвеллюм в історії Східної Європи раннього Середньовіччя // Ямгорів: Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах / Гол. ред. В. Никифорук. – Городенка-Снятин:  ЗАТ ВДФ «ПрутПринт», 2011. – С. 156-167.

63. Гуцуляк О.Б. Граничный вопрос [Об А.Г. Дугине] // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 34. – С. 76.

64. Гуцуляк О.Б. Золотой Лев и Золотое Дитя Фридриха Ницше // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 34. – С. 77-79.

65. Гуцуляк О.Б. Нарратив & Дискурс // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 35. – С. 56-62.

66. Гуцуляк О.Б. Дух и душа // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 35. – С. 63-68.

67. Гуцуляк О.Б. Катастрофы и календари // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 35. – С. 69-70.

68. Гуцуляк О.Б. Борея и Гиперборея // Апокриф: Литературно-эзотерический журнал. – Калининград, 2011. – Вып. 35. – С. 71-72.

Статті (електронні):

2011

69. Гуцуляк О. Неолиберальный эксперт-«постгенонист» как орудие информационной войны за глобализацию.

Тези

1993

1. Гуцуляк О.Б. Ефект трайбу як метод подолання кризи // Криза економіки України та можливості виходу з неї (Тези доповідей та повідомлень на всеукраїнській науково-теоретичній конференції). — Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1993. — С. 167-168.

2. Гуцуляк О. Влада землі і влада буття: Два начала в повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Ідеї Ольги Кобилянської: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Ольги Кобилянської. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 1993. — С. 24-25.

1994

3. Єшкілєв В.Л., Гуцуляк О.Б. Російська діаспора і духовне відродження України // Літературознавство, "Просвіта" і духовний ідеал українця: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Кривий Ріг: Вид-во КРДПІ, 1994. — С. 113-114.

4. Гуцуляк О. Аналіз однієї ідеологеми у романі Василя Шевчука "Предтеча" ("Григорій Сковорода") // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України: Тези доповідей міжвузівської наукової конференції, проведеної до 200-річчя світлої пам’яті Г. Сковороди. — Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. — С. 37-38.

5. Кліщ Л., Максимів Л., Гуцуляк О. Григорій Сковорода в оцінці Сергія Єфремова // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України: Тези доповідей міжвузівської конференції, проведеної до 200-річчя світлої пам"яті Г. Сковороди. — Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. — С. 51-52.

6. Гуцуляк О. Трактування міфологічних істот у світогляді гуцулів // Гуцульщина: Перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: Матеріали наукової конференції Першого світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серпня 1993 року. — Івано-Франківськ — Коломия: Коломийська друкарня ім. Р. Шухевича, 1994. — С. 46-47.

7. Гуцуляк О.Б. Сучасна ліберально-демократична міфологема становлення економіки України // І-а міжнародна наукова конференція "Економіка України та світовий досвід": 16-17 вересня 1994 року: Тези виступів. — Івано-Франківськ: Вид-во ІФДТУНГ, 1994. — Ч. ІІ. — С. 117-119.

8. Гуцуляк О.Б. Русалля в аспекті вивчення сміхової культури українців // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської конференції (11-12 травня 1994 р.). — Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1994. — С. 17-19.

9. Гуцуляк О., Кліщ Л. Феномен дороги у романі П. Куліша "Чорна рада" // Пантелеймон Куліш і сучасність: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 175-річчю від дня народження письменника: 8-9 грудня 1994 року. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту; ІФДТУНГ, 1994. — С. 61-63.

1995

10. Гуцуляк О. Нація, мова і стиль у філософській концепції Дмитра Чижевського // Дмитро Чижевський і українська культура: Науково-аналітичний збірник. — Івано-Франківськ: Облдрук, 1995. — С. 19-21.

11. Гуцуляк О., Шулятицький О., Литвин Н. Ідеологія Михайла Драгоманова в дослідженні Костянтина Чеховича і сучасність // Михайло Драгоманов: Доба та ідеї: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 100-річчю від дня смерті письменника. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту; ІФДТУНГ, 1995. — С. 31-34.

1999

12. Гуцуляк О. Про одну міфологічну фразему у поемі Т. Шевченка "Причинна" // Українська національна ідея: Дослідження, переклади, публікації: Збірник наук. Праць. — Івано-Франківськ: Факел, 1999. — Вип. VІІ. Тарас Шевченко і народ. — С. 51-54.

2000

13. Гуцуляк О. Неоязичництво як явище перелому тисячоліть // Історія релігій в Україні: Праці Х-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 року). — Львів: Логос, 2000. — Кн. 2. — С. 15-19.

2006

14. Гуцуляк О. Сонячна онтофанічна сакральність як базова духовна цінність українського народу // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави: Матеріали міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. / Наук. ред. О. Сич. — Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2006. — С. 84-98.

15. Гуцуляк О. Феномен Книги національного буття // Програма ІХ Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту» 26-28 вересня 2006. — Івано-Франківськ: Інститут філології ПНУС, 2006. — С. 15.

2007

16. Рачев А., Гуцуляк О., Виттманн М. "Метаполитический фронт Белого Движения": Текст доклада Восточноевропейской Метаполитической Ассоциации Thule-Sarmatia // Кровь и Дух: Вопросы ариософии. — М.: Русское Общество Гобино; Опричное Братство во имя Св. Преподобного Иосифа Волоцкого, 2007. — № 4. — С. 55-56.

17. Гуцуляк О.Б. Метафізика традиції як ціннісна вертикаль // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція 27-28 квітня 2007 року (м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. — С. 164-167.

18. Гуцуляк О.Б. Інтровертний та екстравертний аспекти української ментальності в перспективі між націоналізмом та космополітизмом // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності. Зб.наук. пр. — Луганськ: Знання, 2007. — С. 275–285.

19. Гуцуляк О. Феномен соляроцентризму в українській ментальності // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму: Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ, 17-18 листопада 2007 р. / Наук.ред. О.М. Сич. — Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. — С. 200-214.

2009

20. Гуцуляк О.Б. Між гносеологічними та онтологічними пошуками закорінення нового (Дугін & Арендт) // Філософія гуманітарного знання : після Вільгельма Дільтея. Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Чернівці : Вид-во ЧНУФ, 2009. – С. 114-115.

2010

21. Гуцуляк О.Б. Солярно-космічне неоязичництво як проект альтернативи в процесі трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукраїнська науково-практична конференція (10-11 травня 2010 р.). Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – С. 127-130.

2011

22. Гуцуляк О.Б. Дві історіософські концепції в Давній Русі: Літопис і Слово (загальноєвропейський контекст) // Українська філософська думка у контексті Європейської філософії : всеукраїнська науово-практична конференція (19-20 травня 2011 року). Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – С.65-67.

Тези (електронні)

2008

1. Гуцуляк О.Б. Нарратив против Дискурса: постмодерная ситуация // Ломоносов-2008, 7-10 апреля 2008 г., Московский университет.

Інтерв’ю

1997

1. У пошуках амазонок [Інтерв’ю з О. Гуцуляком, В. Єшкілєвим, Т. Прохаськом, Ст. Пушиком] // Західний кур’єр. — Івано-Франківськ, 1997. — №11, 14 берез. — С. 6.

2. Літератор та архіваріус Олег Гуцуляк: «Аби не гірше» // Експрес-Наше місто. № 6. — Івано-Франківськ, 1997-1998. — № 50-1 (263-1). — 27 грудня – 4 січня. — С.24.

2004

3. Гуцуляк Олег: Наша революція ще попереду [Інтерв'ю; розмову вів Ярослав Ободянський] // Анонс-Контракт. — Івано-Франківськ, 2004. — № 43 (6840). — С.52.

2005

4. Intervista con Oleg Gutsuliak (citta Ivano-Frankivs'k, anno 2005) di Enzo Ristagno // Avanguardia : Mensile militante per la comunita nazionalpopolare. — Roma, 2005. — #12 (239). – P.21-25.

2006

5. Гуцуляк О. В кожного автора є свій емоційний темперамент [Інтерв'ю, розмовляла Наталя Ткачик] // Репортер. — Івано-Франківськ, 2006. — № 28, 13 липня. — С. 5.

2007

6. "Наше небо — безоблачное, наша правда — в нас ...": Беседа с руководителем Украинской фаланги Олегом Гуцуляком и председателем Галицкой колоны Украинской фаланги Иваном Пелипишаком // Лавриненко И. Русская фаланга. — Львов: Библиотека журнала "Европеец", 2007. — С. 92-98.

2011

7. Олег Гуцуляк: «Мистецтво може створити альтернативну реальність» : Розмовляла Марта Войцехівська-Павлишин // Край : Городенківська газета. – 2011. – Ч. 9 (1086)., ч. 6. – С. 6-7.

8. Войцехівська-Павлишин М. Гуцуляк Олег Борисович // Войцехівська-Павлишин М. Діалоги : Слово наукової еліти в суспільному житті краю. – Ів.-Франківськ : Вид-во ПНУС, 2011. – С. 133-141.