Павло Гай-Нижник

Кандидат історичних наук (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000 р.), доктор історичних наук (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2008 р.). Академік Української академії наук (2010 р.). Старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса Національної академії наук України (з 2007 р.).

Лекції:

2012

1. Гай-Нижник П. Позиції та завдання сучасного українського консерватизму.