Національні лідери Европи. Ідеологічні портрети

Національні лідери Европи. Ідеологічні портрети

Видавництво: Відродження, Дрогобич.
Рік:
2011.
Сторінок:
704.
Упорядкування:
Олег Баган.
Переклад з іт.:
Михайло Островерха.
ISBN:
978-966-202-7.

Журнали «Літературно-науковий вісник» і «Вісник», які виходили у Львові за ред. Д. Донцова у 1922–1932 і 1933–1939 рр., стали вагомим явищем в утвердженні правих, націоналістичних, ідей в Україні. Від 1934 р. як додаток до «Вісника» Д. Донцов видавав серію ідейних брошур під назвою «Книгозбірня «Вістника»», у 1936 р. серія отримала підназву «Квартальник «Вістника»». Тематично книжки поділялися на історичні портрети визначних політичних діячів і на суто ідеологічні студії, присвячені ширшим проблемам («Таємниця організації», «Патріотизм», «Дурман соціялізму» Д. Донцова та ін.). Сумарно вони формували важливі світоглядні принципи правої (націоналістичної і традиціоналістської) політичної філософії: культ героїки, ідеалізм, національну солідарність, елітаризм, волюнтаризм, християнський консерватизм тощо.

До збірника ввійшли головні брошури вісниківської серії біографічного змісту, доповнені класичним трактатом Нікколо Мак’явеллі «Володар» і студією видатного французького етнопсихолога Ґюстава Ле Бона «Завдання проводу», які увиразнюють історіософію націоналізму. Публікація цих матеріялів як документів часу дозволить об’єктивніше глянути на суспільно-політичну проблематику та ідейні тенденції міжвоєнної доби. Видання рекомендується політологам, історикам, соціологам, широкому колу дослідників історії української політичної думки.

Зміст:

5 ..... Д. Варнак. Даніел О'Коннел
45 ..... Михайло Антонович. Йозеф Ґеррес: вiстун нiмецької єдности
93 ..... Михайло Антонович. Маршал Вперед: Блюхер
151 ..... Леонід Мосендз. Штайн: iдея i характер
217 ..... Михайло Островерха. Кавур: від П’ємонту до Італії
275 ..... Михайло Островерха. Муссоліні: людина і чин
337 ..... Р. Керч. Франко – вождь еспанців
391 ..... Юрій Русов. Салазар – реформатор Португалiї
447 ..... В. Темляк. Вогнистий хрест (полковник Ля Рок)
503 ..... Богдан Горович. Нацiоналiзм в Бельгiї (Леон Деґрель)
563 ..... Нікколо Мак’явеллі. Володар
641 ..... Ґустав Ле Бон. Завдання Проводу
680 ..... Коментарі
685 ..... Олег Баган. Права політична філософія: Вісниківство й український націоналізм


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.