Христина Венгринюк

Аспірантка кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (з 2009 р.). Організатор молодіжної сцени поетів Міжнародного поетичного фестивалю «Meridian Czernowitz» (з 2010 р.).

Статті:

2008

1. Венгринюк Х. Духовно-творчий зміст феномену маргінальності / Христина Венгринюк // Матеріали міжнародної наукової конференції “Філософія гуманітарного знання”. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 39—41.

2. Венгринюк Х. Новела Едгара По “Правда про те, що трапилося з містером Вальдемаром”: спроба реконструкції авторського задуму / Христина Венгринюк // Буковинський журнал. — 2008. — № 2. — С. 198—203.

3. Венгринюк Х. Світ ангелів Мар’яни Савки / Христина Венгринюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні”. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 188—193.

4. Венгринюк Х. “Фієста” Ернеста Хемінгуея та “Майстер корабля” Юрія Яновського: спроба типологічного зіставлення / Христина Венгринюк // Матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції “Слово про будинок “Слово”. — Харків: Книга, 2008. — С. 3—9.

2009

5. Венгринюк Х. Доросла гра з дітьми: маргінальність у романах Любка Дереша “Архе” та “Дивні дні Гані Грак” / Христина Венгринюк // Актуальні проблеми слов. філ: міжвуз. зб. наук. ст. — Донецьк: Юго-Восток, 2009. — Вип. 21. — С. 447—454.

6. Венгринюк Х. Центр як фобія в новелах Тадеуша Ружевича “Гріх” і Тані Малярчук “Родимка” / Христина Венгринюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17. — К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. — С. 78—82.

2010

7. Венгринюк Х. Більше, ніж мова, або, що таке деконструкція за Жаком Деррідою / Христина Венгринюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 512-513: Філософія. — Чернівці: Рута, 2010. — С. 2010.

8. Венгринюк Х. Вплив змінного центру на сюжет твору (на прикладі новел Михайла Коцюбинського “Цвіт яблуні” та Габріеля Маркеса “Єва всередині своєї кішки”) / Христина Венгринюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 165: Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2010. — С. 57—66.

9. Венгринюк Х. Людина в Польщі та Україні: центральне / маргінальне / Христина Венгринюк // Наукові записки. Серія “Культурологія”. — Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010.  Вип. 5. — С. 29—42.

10. Венгринюк Х. Центральне / маргінальне в оповіданні Олекси Стороженка “Вуси” та новелі Едгара По “Людина без дихання” / Христина Венгринюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17. — К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2010. — С. 45—53.

2011

11. Венгринюк Х. Бінарність як об’єкт гуманітарних досліджень в працях структуралістів / Христина Венгринюк // Studia Methodologica. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — С. 156—172. [Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка]

12. Венгринюк Х. Центральне як центральне в новелах Данила Кіша “Посмертні почесті” та Тараса Прохаська “15.02” / Христина Венгринюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 166: Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2011. — С. 98—106.

13. Wengryniuk K. Binarnosc oczami strukturalizmu / Khrystyna Wengryniuk // Miedzy wzobrazona a polityczna wspólnota. Materialy II konferencji stypendystów Programy Stependialnej Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowców. — Warszawa: WUW, 2011. — S. 251—264.

2014

14. Венгринюк Х. Межова духовна ситуація головних героїв романів «Окрема реальність» Карлоса Кастанеди та «Намір» Любка Дереша / Христя Венгринюк // Quasi. Буковинський соціокультурний часопис. — 2014. — № 0. — С. 14—17.

Тези:

2005

1. Венгринюк Х. Релігійний та естетичний вимір катарсису / Христина Венгринюк // Матеріали Міжнародної студентської конференції “Світоглядно-ціннісне самовизначення сучасної особи: альтернативи релігійної і безрелігійної духовності”. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 192—194.

2008

2. Венгринюк Х. Ерос і Агапе в малій прозі Василя Кожелянка / Христина Венгринюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 27—29.

2009

3. Венгринюк Х. Бог і автор як маргінальні творці центру / Христина Венгринюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Філософські науки. — Чернівці: Рута, 2009. — С. 13—14.

4. Венгринюк Х. Центр і маргінес в одній площині на прикладі новели М. Рябчука “Житло” / Христина Венгринюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Філологічні науки. — Чернівці: Рута, 2009. — С. 39—40.

Аудіо:

2012

1. Венгринюк Х. Nigrum Nigrius Nigro. [Чернівці, Культурно-мистецький центр «Українська книга»]