Есе

На полях Кориолана

Smierc Polarstern Красота в своем эффекте принципиально двойственна — придаваемая субъектом объекту, она есть его собственный инструмент, изначально мужское качество (образ Пигмалиона), постигаемое мужчиной в акте придания к... [...]

Капитал Бытия

Smierc Polarstern Развернутое, актуализированное Бытие представляет собой сложную систему онтологических рычагов. Всякое бытийное действие влечет противодействие, всякое утверждение нерасторжимо связано отрицанием. Тотальная систе... [...]

Апологія шизофренії

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Поняття шизофренії, паранойї, божевілля загалом вже давно припинили бути виключно медицинськими і стали важливим предметом філософського (ширше – культурологічного, ... [...]

Академічна філософія та гуманітаристика: вступ до психології шизомас

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Вітчизняну вищу освіту можна розглядати як виразно постмодерний феномен. Мова не йде про те, що абсолютна більшість викладачів українських вузів являє собою армію епігонів... [...]

ВО «Свобода» і робітничий рух

Андрій Журавльов На перший погляд сама постановка питання про зв’язок націоналістичної партії ВО «Свобода» та робітництва навряд чи можлива. Адже згідно ліберальної політології ця партія – «типово пра... [...]

Інтелектуальні електронні одиниці

Святослав ВишинськийМіждисциплінарна дослідницька група «Politosophia» Завжди дивувало, за якими критеріями тих чи інших виконавців у стилях Noise/Drone/Ambient представляють як «інтелектуальну» музику? З ч... [...]

Християнство-XXI. Проект «Ре-»

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Ми живемо в царстві пастелі. Ті фарби, щодомінують навколо нас... це, власне, не «щирі»фарби, розкріпачені в живописі як життєва сила,а фарби пастельні, котрі ... [...]

Партизанство як виразник поєднання національного та соціального визволення

Юрій ОлійникГрупа політичних досліджень «Політономія» У наші часи не лише радикальні, але й еволюційні політичні рухи апелюють до народних мас, що повинні взяти участь великій справі, коли легальні методи не здійснюють... [...]

Новая карта метафизики

Smierc Polarstern Определение сущности понятия «Новая Метафизика», в особом контексте инициированного Александром Дугиным, требует прояснения и систематизации ряда терминов, в которых Новая Метафизика выражает себя. Бо... [...]

Символизм Черного Солнца

Smierc Polarstern Символ Черного Солнца как Axis Mundi является одним из наиболее глубоких обозначений метафизических Оси, Полюса, Центра, Севера и Востока. Как эзотерический символ Логоса, Чистого Бытия (или, словами Анри Корбена... [...]