Тези

Нещастя як доля. Щастя як мета

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України «По той бік півночі, криги і смерті – наше життя і щастя... Ми відкрили щастя, пізнали путь і, проблукавши тисячі років у лабір... [...]

Інформаційне суспільство та лабіринти репрезентації

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України I. ВступНаростаючі темпи інформатизації суспільного життя з одного боку та віртуалізації особистого життя – з іншого – пор... [...]

Longing for the roots. Kafka—Schulz—Celan

Sviatoslav VyshynskyInstitute of Philosophy of the National Academy of Sciences of UkraineThe goal of research is to examine the evolution of urban surroundings on the territories of the former Austro-Hungarian Empire through the ... [...]

Туга за корінням. Кафка—Шульц—Целан

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук УкраїниМетою дослідження є розгляд еволюції міського середовища на теренах колишньої Австро-Угорської імперії крізь призму літературного процесу по... [...]

Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Позиціонуючи західний модерн як головний об’єкт своєї критики, інтегральний традиціоналізм, представлений фігурами Рене Генона, Ананд... [...]

Метафизика поэзии Раймонда Крумгольда

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины Русскоязычная поэзия современного латвийского автора Раймонда Крумгольда являет пример необычного по глубине и контрасту сочетания литератур... [...]

Этика «святого террора» в повести Бориса Савинкова «Конь бледный»

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины Повесть русского писателя, политика и террориста Бориса Савинкова (В. Ропшина) «Конь бледный», вышедшая в 1909 г., стала эпохаль... [...]

Інтегральний традиціоналізм та його вплив на консервативний дискурс на пострадянському просторі

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Школа інтегрального традиціоналізму (переніалізму), пов’язана з іменами Рене Генона, Ананди Кумарасвамі, Юліуса Еволи, Фрітьофа Шуона... [...]

European project: between tradition and (after)modernity

Sviatoslav VyshynskyInstitute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine At the beginning of the 21st century we should expect several variants of development of social, political and spiritual situation in Europ... [...]

Мірча Еліаде і Гавриїл Костельник: штрихи до порівняльної характеристики

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова На перший погляд, порівняння постатей українського філософа і богослова Гавриїла Костельника та румунсько-американського вченого-релігієзнавця Мірчі Еліаде є досить пробле... [...]