Роботи

Украинские радикалы как инструмент давления на местное самоуправление

Святослав ВышинскийОбщественная организация «Буковинский центр»1. Как официальный Киев использует радикалов для запугивания и ограничения местного самоуправления? 2. Радикализация общественных отношений как инструмент ... [...]

Проект Модерну та його значущість для сучасного філософсько-антропологічного знання

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук УкраїниФілософія Нового часу та, вужче, філософія модернізму, чиє становлення пов’язане не лише з епохальним картезіанським поворотом [3, с. ... [...]

Політичні та бізнес-еліти Буковини: інтереси, союзи, конфлікти

Святослав ВишинськийГромадська організація «Буковинський центр» 1. Регіональні елітиОзвучена ще два роки тому депутатом Чернівецької обласної ради Назаром Горуком теза про те, що Буковина перетворилась на «арену... [...]

Кризис на Донбассе: причины, основные акторы, тенденции

Петр ПетровскийКонсервативный центр «Nomos»Изменение власти в Украине породило желание многих сил переформатировать соотношения между финансово-промышленными группами. Возможно, это вызвано тем, что активы бывшего през... [...]

Парламент Західної України: фантазії, обриси, перспективи (за результатами голосування на парламентських виборах 26.10.2014 в областях Західного регіону України)

Святослав ВишинськийГромадська організація «Інститут західно-українських студій»1. ПреамбулаПитання єдності української нації та соборності Української держави залишається засадничою темою будь-яких політичних дискусій... [...]

Образ міста. Ідеї для громадського кандидата

Святослав ВишинськийГромадська організація «Буковинський центр» Попередні заувагиУ разі співпраці зі Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» можливе позиціонування плану як «Програма захисту черні... [...]

Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук УкраїниЗагальна характеристика роботиАктуальність теми. Постановка у другій пол. XX ст. питання про постмодерн, його сутність та характер утверджен... [...]

Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук УкраїниЗміст:Вступ ............................................................................................................................ 4&m... [...]

Феномен свободи та його етичні виміри (за філософією Канта і не тільки)

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія» Єдина з ідей розуму, водночас дана як трансцендентальний факт нашого досвіду, за Кантом, є свободою. Кожному з нас вона знайома in concreto, хоча, як ... [...]

Мовчання, смисл і нонсенс у «Tractatus Logіco-Philosophicus» і «Лекції з етики» Людвіга Вітґенштайна

Олена СеменякаНаціональний університет «Києво-Могилянська академія» В аналітичний філософії «Tractatus Logіco-Philosophicus» Людвіга Вітґенштайна відомий перш за все своєю оригінальною теорією смислу і знач... [...]