Есе

Правые тезисы

Smierc Polarstern I. Право как идея оправдано волей к Метафизике.II. Метафизика как доминат духовного обосновывает Иерархию.<...>2009Опубликовано (полный текст):Polarstern S. Metaphysica Nova / Smierc Polarstern. — Чер... [...]

Праві тези

Smierc Polarstern I. Право як ідея виправдане волею до Метафізики.II. Метафізика як домінат духовного засновує Ієрархію.III. Ієрархія як принцип форми та розрізнення вказує на Порядок.IV. Порядок як категорія онтології є наріжним ... [...]

Ничто Иное

Smierc Polarstern I. Смерть лишь смерть и ничего из себя не представляет, именно потому что смерть. Смерть как не-гибель не сеет, не косит и не действует. Смерть как не-гибель не имеет сил, ибо смерть как не-гибель ничто.II. Иное ... [...]

Постулаты Новой Метафизики

Smierc Polarstern Новая Метафизика, понимаемая как метафизика преодоления, тождественна глубинной программе модерна, взятого в парадигмальном ключе — как модерн метафизический. Под «метафизическим модерном» следу... [...]

69

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Міркуючи про характер пізнавального процесу в умовах Постмодерну, я дійшов до висновку, що сучасна людина все частіше стає схожою на жінку, яка отримує оральні пестощі. &l... [...]

Нація, націоналізм та універсальність християнської релігії

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Видатний філософ-неотоміст Ж. Марітен свого часу зазначав: «Ціль релігії – життя вічне для власного колективного тіла Церкви Христової, і оскільки її коріння з... [...]

Алхімічна еволюція пізнання

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Алхімія (пізньолатинське alchemia, alchimia, alchymia) походить від грецького chemeia від і арабського cheo (ллю, відливаю), що вказує на зв'язок алхімії з мис... [...]

Свідомі медіа як альтернативний шлях розвитку суспільства

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника В сучасному світі людина часто себе відчуває одинокою та покинутою, тому вона шукає тих елементів пізнання, що допоможуть їй відчути себе в єдності з усім світ... [...]

Феномен міфологічного трікстера-протагоніста

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника «...І ось я бачу як переді мною він танцює на перекладині, його гнучкість просто знищує поняття про тяжіння... Вверх, вниз... Вверх вниз. І ось він кресл... [...]

Дзогчен – тибетське вчення про початковий стан буття

Валерія СєдоваПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Філософія Тибету базується на вченні Дзогчен. Дзогчен не можна вважати релігією, в ньому не потрібно ні в що вірити – він пропонує людині спостерігати са... [...]