Ігор Загребельний

Координатор Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова в м. Полтава.

Монографії:

2014

1. Загребельний І. Майдан. Хроніки недореволюції / Ігор Загребельний. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2014. — 96 с.

2. Загребельний І. Націоналізм versus модерн: життя і творчість Дмитра Донцова в оптиці консервативної революції / Ігор Загребельний. — Київ: Видавництво Сергiя Пантюка, 2014. — 192 с.

Статті:

2010

1. Загребельний І. Сотеріологічний аспект розуміння часу у християнстві / Ігор Загребельний // Час у дзеркалі науки. Спеціальний випуск збірника наукових праць «Гуманітарні студії». — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — Ч. 2. — С. 24—32.

2011

2. Загребельний І. Католицьке моральне богослів’я і революційна тактика визвольного руху: спроба аналізу проблеми / Ігор Загребельний // Актуальні проблеми релігієзнавства. Збірник наукових статей і матеріалів учасників Всеукраїнської наукової конференції імені академіка Володимира Олександровича Пащенка (20 жовтня 2010 року). — Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2011. — С. 251—260.

2012

3. Загребельний І. Історіософські візії Середньовіччя в есеїстиці Дмитра Донцова / Ігор Загребельний // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Науковий збірник. — 2012. — Вип. 2. — С. 60—68.

4. Загребельний І. Особливості націоналістичної інтерпретації християнства / Ігор Загребельний // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2012. — Вип. ХХХІІ. — С. 91—95. [Запорізький національний університет]

Статті (електронні):

2011

5. Загребельний І. Християнство і ритми цивілізації: релігійно-історіософська проблематика у творчості Лесі Українки (Ч. 1).

6. Загребельний І. Християнство і ритми цивілізації: релігійно-історіософська проблематика у творчості Лесі Українки (Ч. 2).

7. Загребельний І. Християнство і ритми цивілізації: релігійно-історіософська проблематика у творчості Лесі Українки (Ч. 3).

2012

8. Загребельний І. Ефект Штірнера.

9. Загребельний І. Концепція «інтегрального католицизму» Рене Ґенона в контексті етно-конфесійних викликів глобалізації.

10. Загребельний І. Мегафізика.

11. Загребельний І. Сатанізм як форма гуманізму.

12. Загребельний І. У лабіринтах соціал-націоналізму, або ж Про якобінські ідеали ВО «Свобода».

13. Загребельний І. Contra spem spero: національно- та консервативно-революційна перспектива.

Тези:

2009

1. Загребельний І. Апеляція до несвідомого в теорії і практиці українського націоналізму / Ігор Загребельний // Ірраціональне підгрунтя раціональності (колізії, взаємовпливи, взаємопереходи): Матеріали учасників Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Полтава, 14 квітня 2009 року). — Полтава: Полтавський літератор, 2009. — С. 237—240.

2012

2. Загребельний І. Мамонократія і Резистанс.

3. Загребельний І. Мірча Еліаде і Гавриїл Костельник: штрихи до порівняльної характеристики.

4. Загребельний І. Нудьга та туга за лаштунками ситості.

5. Загребельний І. «Реальність», святість, героїзм.

Есе:

2010

1. Загребельний І. Нація, націоналізм та універсальність християнської релігії.

2012

2. Загребельний І. 69.

3. Загребельний І. Академічна філософія та гуманітаристика: вступ до психології шизомас.

4. Загребельний І. Апологія шизофренії.

5. Загребельний І. Буття в нелегітимному світі: модус резидента.

6. Загребельний І. Євро-2012: підсумки расизму.

7. Загребельний І. Моральний розклад суспільства і прибутки, або Ліваки на службі Капіталу.

8. Загребельний І. Навіщо писати? Або Творчість на поверхні смислу і спаму.

9. Загребельний І. Християнство-XXI. Проект «Ре-».

2014

10. Загребельний І. Неоманіхейство як сутнісна риса лібералістичної дійсності.