Едуард Юрченко

Магістр філософії (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2003), кандидат філософських наук (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2015). Асистент кафедри філософії і педагогіки Національного транспортного університету (з 2006). Співзасновник Українського традиціоналістичного клубу (2009).

Статті:

2004

1. Юрченко Е. Традиціоналістська парадигма соціальної модернізації / Едуард Юрченко // Мультиверсум: Філософський альманах. — 2004. — Вип. 42. — С. 85—96. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2006

2. Юрченко Е. Філософсько-теоретичні засади традиціоналістської парадигми / Едуард Юрченко // Мультиверсум: Філософський альманах. — 2006. — Вип. 56. — С. 102—120. [Інститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України]

2010

3. Юрченко Е. Ісламське питання в сучасній філософії традиціоналізму та посттрадиціоналізму крізь призму монадологічного підходу до розуміння історії / Едуард Юрченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. — 2010. — № 18. — С. 90—95. [Київський національний університет ім. Т. Шевченка]

2012

4. Юрченко Э. Миссия монархического легитимизма в эпоху Постмодерна / Эдуард Юрченко // Традиция. Материалы Международной конференции по традиционализму «Against Post-Modern World». — 2012. — Вып. 4. — С. 155—167. [Московский государственный университет им. М. Ломоносова]

Статті (електронні):

5. Юрченко Е., Гайдай В. Французька антинаціональна революція.

2011

6. Юрченко Е. Концепція гетьманської трудової монархії в постіндустріальній перспективі.

7. Юрченко Е. Монадологічний підхід до мікроцивілізаційних процесів.

Тези:

2011

1. Юрченко Е. Перспектива реставрації традиційного суспільства в постіндустріальну добу / Едуард Юрченко // Традиция и традиционализм: Материалы Круглого стола. Донецк, 11 ноября 2011 года. Посвящается 125-летию со дня рождения Рене Генона. — Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — С. 43—44. [Донецкий национальный технический университет]

2. Юрченко Э. Миссия монархического легитимизма в эпоху постмодерна.

Есе:

2011

1. Юрченко Е. Микола Міхновський: батько модерного українського імперіалізму.

2012

2. Юрченко Е. Націоналізм і традиція.

3. Юрченко Е. Роковини Дмитра Донцова.

Звіти:

2012

1. Юрченко Е. Всеукраїнська монархічна конференція.

2. Юрченко Е. Роковини короля Франції та Наварри Людовіка XVI – 2012.

Переклади:

2012

1. Юрченко Э. «Будущее сегодня» и Первая Всеукраинская монархическая конференция. [Пер. с укр.]

2. Юрченко Э. Вечер памяти короля Франции и Наварры Людовика XVI – 2012. [Перевод с укр.]

Відео:

2010

1. Юрченко Е. Що таке традиція? [Київ, Український традиціоналістичний клуб]