Статті

Просветление после Просвещения

Максим БорозенецМеждународное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale» 1. «Что внизу, то вверху, и что вверху, то внизу» Вы чувствуете? Под нашими ногами неслышно шевелятся громадные тектонические ... [...]

Гностический проект современности. К новой эпистемологии

Максим БорозенецМеждународное содружество в защиту Традиции «Intertraditionale» 1. Откровение против Проявления Из индоевропеистики нам известны два протокорня, обозначающие эпистемологическое отношение сознания к миру... [...]

Transformation of Ernst Junger’s alternative to the bourgeois individual

Olena SemenyakaNational University of “Kyiv-Mohyla Academy” Introduction Ernst Jünger’s personality and writings have always been surrounded by heated debates between his admirers and haters. Quite expectedl... [...]

Ісламське питання в сучасній філософії традиціоналізму та посттрадиціоналізму крізь призму монадологічного підходу до розуміння історії

Едуард ЮрченкоНаціональний транспортний університет Постановка проблеми. Останнім часом загострилася суспільно-політична ситуація навколо «ісламського питання». Мова йде, як про проблеми з інтеграцією ісламських іммігр... [...]

Монадологічний підхід до мікроцивілізаційних процесів

Едуард ЮрченкоНаціональний транспортний університет Монадологічний підхід до соціального. Поняття монади вперше виникає в античній філософії, якщо бути більш точним – то у філософії давньогрецькій. Вперше вчення пр... [...]

Неоязычество и религиозные устремления Юлиуса Эволы в сравнительно-историческом аспекте

Максим МедоваровНижегородский государственный университет им. Н. Лобачевского Форпост восстанья против мира –Гробница Ваша снежная, барон. С.А. Яшин. Барон Эвола Небольшая статья Юлиуса Эволы «Против неоязычников&... [...]

«Національний традиціоналізм» – політична філософія кола бухарестської «Батави» (пролегомени до реконструкції основних ідей)

Олександр МаслакНаціональна академія внутрішніх справ Проблематика, тим чи іншим чином пов’язана із теоретичною спадщиною Дмитра Донцова, останні два десятиліття неодноразово висвітлювалася як у публіцистичних і напівпубліци... [...]

Концепція гетьманської трудової монархії в постіндустріальній перспективі

Едуард ЮрченкоНаціональний транспортний університет Уявлення В'ячеслава Липинського про оптимальну форму організації українського суспільства можна вважати оригінальною українською концепцією традиціоналістичного державотворення. ... [...]

Інтровертний та екстровертний аспекти української ментальності в перспективі національних духовних цінностей

Олег ГуцулякПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Задаючись проблемою  пошуку відповіді на пояснення причин кризового становища сучасної України, як правило, «цапом-відбувайлом» стає притаманна ... [...]

Рецепция психологических теорий в дискурсе интегрального традиционализма

Святослав ВышинскийИнститут философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины Противопоставляя сверхрациональный уровень знания науке и философии эпохи модерна, школа интегрального традиционализма (Рене Генон, Ананда К... [...]