Статті

Критика наукової раціональності в дискурсі інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Одним із найвагоміших зразків послідовної критики наукової раціональності після Фрідріха Ніцше є школа традиціоналізму (фр. l’é... [...]

Критична рецепція філософії модерну в дискурсі інтегрального традиціоналізму

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Школа інтегрального традиціоналізму (фр. l’école traditionaliste), відома також як «перенніалізм» (від лат. philos... [...]

Католицьке моральне богослів’я і революційний національно-визвольний рух: спроба аналізу проблеми

Ігор ЗагребельнийПолтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка Дослідження політичної історії окремих конфесій не звільняє науковця від потреби заглиблюватися в сутність її віровчення. Світський дослідник, не ... [...]

До проблеми співвідношення онтологічних дискурсів «philosophia perennis»

Святослав ВишинськийІнститут філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України Беручи до уваги ту обставину, що феномен інтегрального традиціоналізму (фр. l’école traditionaliste), у західних джерелах відо... [...]

Contra spem spero: національно- та консервативно-революційна перспектива

Ігор ЗагребельнийНауково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова Все суще продовжує функціонувати,в той час як сенс існування вже давновтрачений. Воно продовжуєфункціонувати при абсолютнійбайдужості до власного змісту. Жан Бодріяр Зміша... [...]

Сатанізм як форма гуманізму

Ігор ЗагребельнийПолтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка Термін «гуманізм» переважно сприймається з позитивним аксіологічним забарвленням. Тому назва даної статті в одних може викликати здиву... [...]

Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам’ять

В’ячеслав АртюхСумський державний університет Творчість українського філософа й ідеолога націоналістичного руху Юліана Вассияна (1894–1953) (1) до сьогодні не отримала належної оцінки в історіографії української інтеле... [...]

Філософсько-теоретичні засади традиціоналістської парадигми

Едуард ЮрченкоКиївський національний університет ім. Т. Шевченка Останнім часом у різних країнах світу, і Європи зокрема, набирає популярності інтелектуальний напрям, що зазвичай іменується традиціоналізмом. Фундаментальною рисою ... [...]

Традиціоналістська парадигма соціальної модернізації

Едуард ЮрченкоКиївський національний університет ім. Т. Шевченка На початку третього тисячоліття людство зіштовхнулось з глобальними проблемами, які потребують вирішення на концептуальному та практичному рівнях. Особливо це стосує... [...]

Концепція «інтегрального католицизму» Рене Ґенона в контексті етно-конфесійних викликів глобалізації

Ігор ЗагребельнийПолтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка Як і для багатьох інших явищ, для глобалізації є характерною досить антиномічна природа; в її межах можна помітити доволі суперечливі тенденції. Т... [...]