Український консерватизм: історія, політика, ідеологія та перспективи розвитку

17-18 квітня 2012 р. Київський національний лінгвістичний університет та Всеукраїнська громадська організація «Союз гетьманців-державників» проводять науково-практичну конференцію «Український консерватизм: історія, політика, ідеологія та перспективи розвитку» (до 130-річчя від дня народження В'ячеслава Липинського). Конференція передбачає такі напрямки:

— Українська державність і державницькі змагання українців.
— Історико-політологічні та правові засади державотворення в Україні.
— Проблема державної незалежності України в контексті українського національного руху XIX - поч. XX ст.
— Державницькі моделі новітньої доби та спроби їх реалізації.
— Гетьман Павло Скоропадський, його життя і діяльність.
— Українська держава 1918 р.: передумови створення, соціально-економічні, політичні, культурно-національні аспекти розвитку, місце і значення в історії України.
— Гетьманський рух і український політичний консерватизм: проблеми історії, ідеології, історіографії.
— Життя та діяльність В'ячеслава Липинського, його місце в українській історії.
— В'ячеслав Липинський - видатний теоретик і практик українського консерватизму.
— Філософські проблеми у творчій спадщині В'ячеслава Липинського.
— Соціально-філософські погляди державницької школи В'ячеслава Липинського.
— Історіософські погляди В'ячеслава Липинського, його історіографічна та суспільно-політична спадщина.
— Соціальна і політична філософія українського консерватизму.
— Історіософія українського консерватизму.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника, який є фаховим у переліку ВАК України. Для публікації тексти виступів оформлюються у вигляді наукової статті. Вимоги до оформлення: текст доповіді українською мовою, обсягом 10-12 сторінок (зі списком використаної літератури), набраний у форматі Times New Roman (шрифт - 14, інтервал - 1,5), в роздрукованому та електронному вигляді. Стаття має відповідати вимогам ВАК України до наукових публікацій, містити три анотації українською, російською та англійською мовами (обсягом орієнтовно 500 знаків) з ключовими словами, основний текст, список джерел і літератури. Тексти для публікації можна надіслати разом із заявкою або подати до оргкомітету під час роботи конференції. Програму конференції можна отримати в день реєстрації учасників.

Поштова адреса оргкомітету: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 73, кім. 252, електронна адреса: [email protected], довідки за тел.: (044) 529-83-06.


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.