Традиція і традиціоналізм

11 листопада 2011 року в Донецьку відбудеться круглий стіл "Традиція і традиціоналізм", присвячений 125-річчю з дня народження Рене Генона. Захід організовано творчою групою «Aghlaqin» при сприянні кафедри філософії Донецького національного технічного університету, кафедри філософії Центру гуманітарної освіти НАН України, Центру релігієзнавчних досліджень і міжнародних духовних стосунків, Донецької обласної молодіжної асоціації релігієзнавців. Мета круглого столу – визначити перспективи традиціоналізму як світоглядної та дослідницької орієнтації. Коло питань, які пропонуються до обговорення:

— Традиціоналізм як світоглядна та дослідницька парадигма (Традиціоналізм – альтернатива модерну чи його породження);
— Можливість побудови суспільства на традиційних засадах та існування традиційного суспільства в сучасному світі, політичний консерватизм;
— Традиціоналізм і релігійний фундаменталізм, езотеричні пошуки в межах традиціоналізму як протилежність екуменізму;
— Використання традиційних принципів у сучасному мистецтві, традиційне мистецтво як предмет релігієзнавчих досліджень;
— «Традиційні форми» – способи існування традиції в соціумі, методологія та практика дослідження релігійних традицій;
— Рене Генон – дослідник і апологет Традиції.

Анкету учасника і тези доповідей (до 4000 знаків) прохання надсилати за адресою [email protected] до 12 жовтня 2011 року. Планується видання збірки доповідей і статей. Організаційний внесок для доповідачів – 15 грн, для слухачів – 20 грн.

Матеріали й анкету відправити вкладеними файлами, назва яких має бути оформлена наступним чином: Іванов К.К. Тези доповіді.doc, Іванов К.К. Анкета.doc. Дані, які слід указати в анкеті: П.І.П. автора, місто, адресу електронної пошти, контактний телефон, місце роботи чи навчання, посаду, назва доповіді, сфера наукових зацікавлень, необхідність у поселенні.

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська. З питань, які стосуються круглого столу, звертатися за електронною адресою: [email protected], за телефоном: +38 066 27 45 610 – Руслан Халіков.

Програма круглого столу:

11:30 – реєстрація (хол 3 поверху 12 корпусу ДонНТУ)
12:00-15:30 – робота по секціям

Секція 1. СВІТОГЛЯДНІ І СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМУ (12.302)

Білокобильський О.В. ТРАДИЦІЇ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Вишинський С.Д. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ І ПРОБЛЕМА САМОКРИТИКИ МОДЕРНУ
Даренский В.Ю. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ НЕОВАРВАРСТВА
Додонов Р.А. КРИТИКА МОДЕРНА РЕНЕ ГЕНОНОМ И ЕГО ВКЛАД В РЕАБИЛИТАЦИЮ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Зосимова А.С. РЕНЕ ГЕНОН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И АПОЛОГЕТ ТРАДИЦИИ
Ищенко А.Н. ГЕНОН В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ХАОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Козик Ю.А. «КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО МИРА» РЕНЕ ГЕНОНА: КРИТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Левченко Є.В. ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Лихачев В.А. МИРЧА ЭЛИАДЕ И ЕГО ВРЕМЯ
Мошовський Т.М. ТРАДИЦІЯ ЯК АРГУМЕНТАЦІЯ

14:00 – кава-брейк

Муза Д.Е. К.Н. ЛЕОНТЬЕВ И Р. ГЕНОН: ДВА ВЗГЛЯДА НА АРХИТЕКТОНИКУ, ПРОЦЕСС И ЦЕЛЬ ИСТОРИИ
Носачев П.Г. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Папаяни И.В. МАРКЕРЫ КРИЗИСА ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ФИЛЬМЕ БРЮНО ДЮМОНА «ХЕДЕВЕИХ»
Пасько З.О. СУБ’ЄКТИВІЗМ ТРАДИЦІЇ І ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ
Ревяков И.С. ГЕРМЕНЕВТИКА И ТРАДИЦИЯ: АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ
Ревяков И.С., Коновалов А.Г. МИФ И ТРАДИЦИЯ: ОТ А.Ф. ЛОСЕВА К М. ХАЙДЕГГЕРУ
Семеняка О.О. ІНТЕГРАЛЬНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЯК «ЛІКВІДАЦІЯ» МОДЕРНУ ЗАСОБАМИ РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ
Ткаченко О.А. КОНСЕРВАТИЗМ ЯК СПОСІБ ПОВЕРНЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ВЕКТОРУ ДУХОВНОСТІ В СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ
Щедрин А.Т. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ РЕНЕ ГЕНОНА КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА АКТУАЛЬНОГО МИФОТВОРЧЕСТВА
Юрченко Е.А. ПЕРСПЕКТИВА РЕСТАВРАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ДОБУ

Секція 2. ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ – СПОСОБИ ІСНУВАННЯ ТРАДИЦІЇ В СВІТІ (12.301)

Армен А.С. НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ФЕМИНИЗМА КАК КРИТИКА ТРАДИЦИОННОГО ИНСТИТУТА СЕМЬИ
Бардинова А.И. ПРОБЛЕМА ПРАВИЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА Р. ГЕНОНА
Березин-Киселёв А.М. ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ДЕСАКРАЛИЗОВАННОМ МИРЕ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА
Бойчук С.С. МУДРОСТЬ СПАРТЫ ИЛИ ЗНАНИЕ И МУЖЕСТВО ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Влас К.І. КАТОЛИЦЬКИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ VS КАТОЛИЦЬКА ТРАДИЦІЯ: ПРОБЛЕМА СТАТУСУ БРАТСТВА СВ. ПІЯ Х
Волошин А.В. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ РЕНЕ ГЕНОНА: ВІД ОКУЛЬТИЗМУ ДО ІСЛАМУ
Гераськов С.В. ЯПОНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТ ТРАДИЦИИ К...
Даренська В.М. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

14:00 – кава-брейк

Золотаренко О.С. ЯК МОЖНА БУТИ ЯЗИЧНИКОМ, ПРИ ЗАПЕРЕЧЕННІ ПРАКТИКИ НЕОЯЗИЧНИЦТВА: ФЕНОМЕН АЛЕНА ДЕ БЕНУА
Ішмакова В.О. ЗНАЧЕННЯ МІФУ ТА РИТУАЛУ У ТРАДИЦІЙНОМУ ТЕАТРІ
Каплан И.В. ЛИТУРГИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧЕРТА СИРИЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА
Кацалуха Т.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОМИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ НЕОТОМИЗМА
Коломиец О.Т. ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЙОГИ)
Крестенко М.В. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СУБЪЕКТА В ПАРАДИГМЕ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
Мельничук Ю.С. ОБРЯД ВИГНАННЯ ЗЛИХ ДУХІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКОВНІЙ ТРАДИЦІЇ
Некрасова Г.О. ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ТА ТРАДИЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО В ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ АНАНДИ КУМАРАСВАМІ
Ткаченко А.Ю. РАСА И ТРАДИЦИЯ В ФИЛОСОФИИ Ю. ЭВОЛЫ
Халиков Р.Х. ОБРАЗ ЖАКА КАЗОТТА КАК ПРЕДТЕЧИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
Шарафаненко О.С. СПЕЦИФІКА РОЗУМІННЯ МОНОТЕЇЗМУ В ТРАДИЦІЙНОМУ ІСЛАМІ

15:30 – подведение итогов работы круглого стола (12.302)

Переклад:

Tradition and Traditionalism


Додати коментар

Увійти через профіль для можливості залишати авторизовані коментарі.