Інга Кейван

Кандидат філологічних наук (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2003 р.), доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (до 2012 р.). Заступник головного редактора науково-освітнього часопису «Буковинський журнал».

Дисертації:

2003

1. Кейван Інга Іларіївна. Архетипні структури і формули в творчості західноукраїнських письменниць кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі художньої спадщини Н. Кобринської, Є. Ярошинської, О. Кобилянської): Дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 204 арк. — Бібліогр.: арк. 188—204.

Методичні рекомендації:

2008

1. Кейван І. Сучасний літературний процес на Буковині: методичні рекомендації / Інга Кейван. — Чернівці: Рута, 2008. — 40 с.

Статті:

1999

1. Кейван І. Повість О. Кобилянської “Земля”: психологічна мотивація вчинків героїв / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 58—59. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 1999. — С. 56—58.

2. Кейван І. Психологізм оповідання О. Кобилянської “Під голим небом” / Інга Кейван // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького держуніверситету (12—13 травня 1999 р.). Кн. 1. Гуманітарні науки. Ч. 1. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 50—51.

3. Кейван І. Птаха Фенікс: трактування образу Івоніки Федорчука (повість О. Кобилянської “Земля”) / Інга Кейван // Традиція і новаторство у світовій літературі: Збірник // За ред. А.Є. Нямцу. — Чернівці: Рута, 1999. — С. 29—32.

2001

4. Кейван І. Архетипи лісу та землі у казках Наталі Кобринської / Інга Кейван // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть. (До 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича). Матеріали наукової конференції (14—15 травня 2001 року). — Дрогобич: Вимір, 2001. — С. 151—158.

5. Кейван І. Архетипні структури у “містичних” творах Наталі Кобринської / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 106. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2001. — С. 81—86.

2002

6. Кейван І. “Омен” – сюрреалістичний твір Наталі Кобринської / Інга Кейван // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 4, Чернівці: Рута, 2002. — С. 160—165.

7. Кейван І. Твори Є. Ярошинської для дітей – не-окрема сторінка доробку письменниці: у світлі процесу індивідуації / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 146—147. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2002. — С. 272—280.

2004

8. Кейван І. Центральність марґіналів Ольги Кобилянської / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 216—217. Слов’янська філологія (матеріали праць конференції: „Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське. До 140-річчя від дня народження”) — Чернівці: Книги–ХХІ, 2004. — С. 47—50.

9. Чорний І., Кейван І. Архетипна природа української ментальності і соціальний інфантилізм / Іван Чорний, Інга Кейван // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред. В. Балух. — Чернівці: Рута, 2004. — С. 93—94.

2008

10. Кейван І. Онтологічно-смислова картина художнього світу Аніфатія Свиридюка / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2008. — Вип. 394—398. — С. 391—393.

Публіцистика:

2008

1. Кейван І. Алхімія Христі Венгринюк, або Mysterium Coniunctionis [Передмова] / Інга Кейван // Венгринюк Х. Бог у стіні: Поезії / Христя Венгринюк. — Чернівці: Книги–ХХІ, 2008. — С. 3—10.

2. Кейван І. Котляревський forever, або Цвітіння агав / Інга Кейван // Трохи культури (Додаток до “Молодого буковинця”). — 2008. — 14—15 листопада. — С. 3.

Художні видання:

2002

1. Світ на дотик: (Вибране) / Інга Кейван. — Чернівці : Місто, 2002. — 104 с. — (Літературна премія ім. Вадима Коваля). — ISBN 966-7366-91-X.